Architektura MuratorWydarzeniaI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury - DoFA'11

I edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury - DoFA'11

Celem Dolnośląskiego Festiwalu Architektury (DoFA) jest kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej.
W programie DoFA zaproponowano różne  działania skupione wokół współczesnego miasta.

 Dolnośląski  Festiwal Architektury

Dolnośląski  Festiwal Architektury (DoFA'11), 30 września-7 października 2011

Dyskusje i debaty pozwolą na zapoznanie się ze stanem istniejącym, ze wskazaniem przykładów dobrych praktyk i modelowych rozwiązań. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury przewidziano między innymi debatę  - Czy architektura jest istotna?,  wycieczki po Otwartym mieście - od osiedla WuWA i architektury III Rzeszy, aż po biurowiec Thespian i Sky Tower. W programie także projekcje filmów oraz wystawy. Zaprezentowana zostanie również książka architekta Łukasza Wojciechowskiego "Bryk do architektury".

KALENDARIUM WYDARZEŃ

30 września (piątek)
18.30-21.00: Inauguracja DoFA i wernisaż prac konkursowych - Muzeum  
Architektury, ul. Bernardyńska 5

01 października (sobota)
10.10-12.00: wycieczka na Sky Tower, ul. Powstańców Śl.
10.00-16.00: Architekt pro bono - bezpłatne porady specjalistów, ul. 
Oławska 21, III p.
12.30-14.30: Wycieczka ,,Soc w realu", Klub Nalanda, pl. Kościuszki 
12, prowadzenie arch. Szymon Brzezowski
15.30-17.30: Wycieczka ,,MWW Muzeum Współczesne Wrocław", pl. 
Strzegomski 21, prowadzenie arch. Łukasz Wojciechowski
16.30-20.00: Architektoniczna gra miejska ,,Miejskie puzzle", 
prowadzenie Stowarzyszenie Wielosfer
19.00-22.00: Scenariusze przestrzenne (wernisaż) i prezentacja ,,Bryku
do architektury", prowadzenie arch. Łukasz Wojciechowski, ul. Oławska 
21, III p.
19.00-22.00: Inauguracja ulicznej instalacji interaktywnej 
Architektura to impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej

02 października (niedziela)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
10.30-13.00: Wycieczka: ,,Architektura III Rzeszy", prowadzenie prof. 
dr hab. Janusz Dobesz
10.30-15.30: Miniwarsztaty dla dzieci, prowadzenie Koło Naukowe 
Ekspresja, ul. Oławska 21, III p.
16.00-18.00: Wycieczka ,,Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej przy 
Hali Stulecia", prowadzenie arch. Łukasz Wojciechowski
18.30-19.30: Koncert multimedialny ,,Dźwięk-Przestrzeń-Rzeźba",
prowadzenie arch. Filip Kozak, Klub Bezsenność, ul. Ruska 51
19.30-20.30: Architektoniczno-literacka prezentacja projektu ,,Intryga
nieskończoności", na podst. prozy B. Schulza, prowadzenie arch. 
Izabela Cichońska i Katarzyna Lisowska, Klub Bezsenność, ul. Ruska 51
20.30: Cykl 3 koncertów ,,Architektura muzyką zamrożoną"
(Paradise of Pigs / Układ S.I. / Świeże Mięcho), prowadzenie arch. 
Kamil Zych, Klub Bezsenność, ul. Ruska 51

03 października (poniedziałek)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
11.00-13.00: Projekcje z III piętra: ,,Koolhaas houselife" oraz "Land, 
Space and Time. Underground adventures with Ant Farm", ul. Oławska 21, 
III p.
13.00-15.30: Wycieczka na Stadion Wrocław - Maślice
16.00-18.00: wycieczka na Sky Tower
18.30-21.00: Benefis prof. Tadeusz Zipsera, Art Hotel,  ul. 
Kiełbaśnicza 20, sala Kominkowa, I p.
19.00-21.00: Minicykl Dekonstrukcja / pokaz filmu ,,Limits of control"
(J. Jarmusch), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1 PWr, sala 329
21.00-23.00: Minicykl Dekonstrukcja / pokaz filmu ,,Powiększenie" (M.  
Antonioni), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1 PWr, 
sala 329
21.00-23.00: Wycieczka po budynku ,,Thespian", pl. Powstańców Śl. 1,
prowadzenie arch. Zbigniew Maćków

04 października (wtorek)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
11.00-13.00: Projekcje z III piętra: ,,Koolhaas houselife" oraz "Land, 
Space and Time. Underground adventures with Ant Farm", ul. Oławska 21, 
III p.
17.15-18.15: Wycieczka ,,Budynek sportowo-rekreacyjny przy ZSO nr 3", 
ul. ks. Piotra Skargi 29-31, prowadzenie arch. Marcin Major
19.00-21.00: Minicykl Dystopia-Architektura na jutro / pokaz filmu
,,Alphaville" (J.L. Godard), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, 
bud. A-1 PWr, sala 329
21.00-23.00: Minicykl Zawód-Architekt / pokaz filmu ,,Życie jak dom" 
(I. Winkler), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1 PWr, 
sala 329

05 października  (środa)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
11.00-13.00: Projekcje z III piętra: ,,Koolhaas houselife" oraz "Land, 
Space and Time. Underground adventures with Ant Farm", ul. Oławska 21, 
III p.
14.30-17.30: Miniwarsztaty dla dzieci - przedszkola, prowadzenie Koło
Naukowe Ekspresja, ul. Oławska 21, III p.
15.30-17.30: Wycieczka ,,Dom Handlowy Renoma", ul. Świdnicka 40, 
prowadzenie arch. Zbigniew Maćków
17.00: Otwarcie wystawy ,,Bogaty plan i ubogi skutek. Wrocławska
dzielnica naukowa w rejonie placu Grunwaldzkiego /1910-2010/"- Muzeum
Miejskie Wrocławia, Rynek-Ratusz 1, Sala Wójtowska Ratusza (wystawa
czynna do 24 października)
18.00-20.00: Debata ,,Czy architektura jest istotna?", MWW Muzeum 
Współczesne Wrocław (bunkier), pl. Strzegomski 2a, prowadzenie arch. 
Roman Rutkowski
19.00-21.00: Minicykl Skrót perspektywiczny / pokaz filmu ,,Niebo nad  
  Berlinem" (W. Wenders), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, bud.
A-1 PWr, sala 329
20.00-21.30: Rozstrzygnięcie studenckiego konkursu fotograficznego 
,,Kadry modernizmu" i wernisaż prac konkursowych, MWW Muzeum 
Współczesne Wrocław (bunkier), pl. Strzegomski 2a, prowadzenie arch. 
Piotr Marek
21.00-23.00: Minicykl Skrót perspektywiczny / pokaz filmu ,,New York, 
I love you (R. Balsmeyer), DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, 
bud. A-1 PWr, sala 329

06 października (czwartek)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
11.00-13.00: Projekcje z III piętra: ,,Koolhaas houselife" oraz "Land, 
Space and Time. Underground adventures with Ant Farm", ul. Oławska 21, 
III p.
17.15-18.15: Wycieczka ,,Budynek sportowo-rekreacyjny przy ZSO nr 3", 
ul. ks. Piotra Skargi 29-31, prowadzenie arch. Marcin Major
19.00-21.00: Projekcja filmu ,,Metropolis" (F. Lang), premiera 
blue-ray, DKF Politechnika, Wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1 PWr, sala 
329

07 października (piątek)
10.00-22.00: uliczna instalacja interaktywna ,,Architektura to 
impreza!", pasaż pieszy na ul. Oławskiej
11.00-13.00: Projekcje z III piętra: ,,Koolhaas houselife" oraz "Land,
Space and Time. Underground adventures with Ant Farm", ul. Oławska 21, III p.
16.00-18.00: Wycieczka ,,WuWa", prowadzenie dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
18.30-21.00: Uroczyste zakończenie DoFA wraz z wręczeniem nagród
konkursowych (Przyjazna Przestrzeń Publiczna, Wnętrze & Dizajn, 
Superwizja), Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5
19.00-22.00: Wernisaż wystawy prac Joanny Pałys i Aleksandra Laszenki
,,Punkt wyjścia", Galeria Sztuki Socato, ul.  Oławska 21, IV p.
20.00-22.00: Interaktywne finiszowanie ,,Architektura to impreza!", 
pasaż pieszy na ul. Oławskiej

Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, 
Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, tel. 71 343 19 28, mail: 
wroclaw@sarp.org.pl, www.wroclaw.sarp.org.pl, dofa.pl

Biuro festiwalowe (czynne 30 września-7 października, od 10.00-18.00):
ul. Oławska 21,  III p., tel. 71 346 29 37

zapisy na wycieczki: biuro@sarpwroclaw.pl, 71 343 19 28
zapisy na warsztaty dziecięce: agnieszkamarek@wp.eu, tel. 601 292 540
zapisy na grę miejską: jakub.tabisz@wielosfer.pl, tel. 608 370 945

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.

Uwaga! Aktualny harmonogram i ewentualne zmiany śledź na
www.wroclaw.sarp.org.pl i dofa.pl oraz dofa.pl/blog


Miasto w zieleni SARP Oddział we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie na projekt wydarzenia w ramach VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’17, którego tegoroczne hasło brzmi Miasto w zieleni. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 maja.