Architektura MuratorWydarzeniaInnovaConcrete - zabytek z betonu

InnovaConcrete - zabytek z betonu

Modernizacja betonowej architektury, jak pokazuje wiele polskich przykładów z ostatnich lat, nie jest sprawą prostą. Niekiedy kończy się rozbiórką. Celem ruszającego właśnie międzynarodowego projektu InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage) jest zbadanie możliwości ochrony betonowych konstrukcji. Jego polskim partnerem został Uniwersytet Łódzki.

InnovaConcrete - zabytek z betonu

Projekt InnovaConcrete realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Horyzont 2020 - największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. InnovaConcrete został przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z reprezentantów 29 instytucji z 11 państw (m.in. University of Cadiz, TU Delft, National Technical University Athens, ICOMOS, DOCOMOMO). Polskim partnerem jest również Hala Stulecia we Wrocławiu.
W ramach przedsięwzięcia powstał międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół zapewniający wiedzę techniczną z zakresu konstrukcji, nanomateriałów, technik symulacji, konserwacji, a także nauk społecznych i humanistycznych. Zadaniem tych ostatnich (w tym Uniwersytetu Łódzkiego) jest analiza historycznej rangi oraz wartości społecznej wyselekcjonowanych dzieł. Na wstępnych etapach badań wyróżniono kilka szczególnie istotnych grup obiektów wykonanych z betonu i żelbetu. Wśród nich wymienić należy Halę Stulecia we Wrocławiu, betonowe rzeźby Eduardo Chillidy, pomniki wojenne oraz żelbetowe konstrukcje łupinowe powstałe po drugiej wojnie światowej w Europie Wschodniej.
Prace nad wnioskiem o dofinansowanie wartego 6 800 000 euro projektu trwały od października 2016 roku. W ostatnich dniach czerwca tego roku został on zaakceptowany przez Komisję Europejską. Wniosek uzyskał bardzo wysokie noty, prezentując tzw. scientific excellence - doskonałość naukową – informuje odpowiedzialny za współtworzenie InnovaConcrete dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu trzech lat uczestnicy projektu nie tylko będą badać betonowe i żelbetowe konstrukcje oraz wypracowywać techniczne metody ich konserwacji. Szerokiej analizie poddana zostanie społeczna i ideologiczna rola poszczególnych obiektów na przestrzeni lat, a także ich postrzeganie w czasach współczesnych. Wyniki badań będą sukcesywnie publikowane, bo celem InnovaConcrete jest także zwiększenie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego, które stanowią XX-wieczne struktury betonowe.

CARBS – Concrete Kinetics: projekt artystyczny Matter Design Concrete Kinetics (CARBS) to seria wydarzeń on-line przygotowanych przez studio Matter Design z Bostonu we współpracy z galerią AEDES i firmą CEMEX. W ramach projektu będzie można zobaczyć specjalnie opracowaną choreografię z wykorzystaniem megalitycznych elementów z betonu, każdy o wadze od 400 do 1800 kg.
Stone Garden / Bejrut Charakterystycznym elementem budynku jest rzemieślniczo wykończona fasada, na której zamontowano donice z typową dla Bejrutu roślinnością śródziemnomorską - pisze Radosław Stach.
Si to jedna z czterech kolekcji paneli z betonu architektonicznego firmy Conmere, które nasycono naturalnymi składnikami: glinem, krzemem, żelazem oraz wapniem. Możliwość łączenia czterech pierwiastków, sześciu wybarwień i 14 elementów pozwala na tworzenie autorskich kompozycji. Krzemowa kolekcja Si łączy zarówno wzory nieregularne jak i symetryczne.
Hala Stulecia we Wrocławiu wśród najważniejszych betonowych konstrukcji Europy Hala Stulecia bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym InnovaConcrete, którego celem jest opracowanie nowoczesnych metod konserwacji historycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych. Obiekt został wytypowany jako przykład jednego z największych osiągnięć przedwojennego modernizmu.
Kompozyty w służbie deskowaniowej – system PERI DUO Podczas II wojny światowej brytyjscy inżynierowie rozważali budowę innowacyjnego lotniskowca, który to miał być wykonany... z lodu. Ten szalony pomysł okazuje się całkiem racjonalny, gdy poznajemy jeden szczegół – dodając do wody trociny w proporcji 6:1, otrzymujemy pykret o wytrzymałości zbliżonej do żelbetu! I taki właśnie materiał o niejednorodnej strukturze, złożony z komponentów o różnych cechach, a sam mający inne właściwości, nazywamy kompozytem.
InnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm W dniach 26-28 września odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona innowacyjnym metodom ochrony betonowych i żelbetowych konstrukcji architektonicznych XX wieku. Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego we współpracy m.in. z TU Delft i DOCOMOMO.