Architektura MuratorWydarzeniaINNOWACYJNE ECO-MIASTO. Konferencja

INNOWACYJNE ECO-MIASTO. Konferencja

Jak rozwijać miasta, nie zwiększając presji na środowisko, a równocześnie podnosić jakość życia mieszkańców? Na takie pytanie odpowiedzą eksperci biorący udział w listopadowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie.

INNOWACYJNE ECO-MIASTO. Konferencja

Konferencja umożliwi spotkanie przedstawicielom międzynarodowych organizacji, polskim i europejskim władzom samorządowym, a także ekspertom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii. W programie przewidziano dyskusje o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami, mobilnością zrównoważoną i zielenią w mieście. Jak piszą organizatorzy konferencji, dzięki ustanowieniu Miejskiej Agendy UE w 2016 roku europejskie miasta zyskały możliwość, by w ramach tworzonych partnerstw w większym stopniu wpływać na unijną politykę w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą ich rozwoju. Wśród priorytetowych tematów agendy znalazły się m.in. jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu, przemiany energetyczne, zrównoważone użytkowanie gruntów czy mobilność miejska.
Oprócz prelekcji i warsztatów elementami programu będą również wystawa, wręczenie nagród w piątej edycji konkursu ECO-MIASTO, w którym wyróżniane są polskie miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju oraz rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży Zakręceni w przestrzeni. Organizatorami konferencji są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ECO-MIASTO oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

8-9 listopada 2017
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Informacje i rejestracja: http://gridw.pl/innowacyjneecomiasto
Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ekologia, architektura i literatura. Zgłoszenia Czym jest architektura zrównoważona? Takie pytanie stawiają organizatorzy konkursu na esej, w którym każdy może wyrazić własne zdanie w kwestii będącej obecnie jednym z najistotniejszych tematów architektonicznej debaty.
Miasto postpandemiczne. Jak powinny wyglądać samowystarczalne jednostki miejskie po pandemii? Xiong'an ma być pierwszym miastem postpandemicznym. To urbanistyczna odpowiedź m.in. na obecny światowy kryzys związany z pandemią COVID-19.
Ocean w transformacji Zamierzony na trzy lata projekt artystyczno-badawczy Territorial Agency: Oceans in Transformation mówi o wpływie ludzkiej działalności na życie oceanów, mórz i rzek naszej Planety.
Dla klimatu: bielszy odcień bieli The Coolest White to pomysł UNStudio na walkę ze zmianą klimatu. Przygotowana przez holenderskie biuro instalacja pokryta została specjalną farbą, która może pomóc zredukować efekt wyspy ciepła w miastach.
Architektura i budownictwo proekologiczne: rusza nabór na studia podyplomowe Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”.
Gminy powalczą o tytuł Eco-Miasta Samorządy są siłą napędową wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W obliczu wyzwań, jakie stwarza globalny kryzys ekologiczny, rusza nowa edycja konkursu Eco–Miasto organizowanego przez ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik „Teraz Środowisko”. Zgłoszenia można wysyłać do końca stycznia 2020 roku.