Architektura MuratorWydarzeniaKompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

Jeśli nie zrozumiemy, że śmierć ptaków jest takim samym przejawem bezmyślnej przemocy nad przyrodą, jak niszczenie lasów czy osuszanie bagien, natura nam odpłaci się i za to, tak jak odpłaca się już obecnie, grożąc katastrofą – pisze w przedmowie Ewa Kuryłowicz. Publikacja „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami. Kompendium wiedzy” jest już dostępna do pobrania bezpłatnie w wersji .pdf.

Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

Skala problemu kolizji ptaków z transparentnymi powierzchniami jest olbrzymia. Każdego roku śmierć ponoszą w ten sposób miliardy osobników. O ograniczenie zjawiska od lat zabiega Fundacja Szklane Pułapki, prowadzona przez młodych naukowców i przyrodników pasjonatów. Organizacja wydaje publikacje, prowadzi badania i akcje edukacyjne na temat skutecznego zabezpiecza szklanych powierzchni, potwierdzone m.in. współpracą z wieloma parkami narodowymi, WWF czy Instytutem Ochrony Przyrody  Polskiej Akademii Nauk. Teraz ze swoją kampanią chce trafić także do architektów i wykonawców, oddając w ich ręce publikację „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami. Kompendium wiedzy” pod redakcją Ewy Zyśk-Gorczyńskiej, Romualda Mikuska i Hanny Sztwiertni. „Architektura-murator” jest patronem medialnym wydawnictwa, a przedmowę do książki napisała prof. Ewa Kuryłowicz.

W gronie czynników stanowiących zagrożenia i powody eksterminacji ptaków architektura i tworzone przez nas miasta odpowiadają za utratę ptasich siedlisk, za kolizje z elementami infrastruktury, za niszczące efekty nocnego oświetlenia, dojmującego hałasu. (...) W książce znajdziemy wskazówki, jak się wycofywać z naszej niezamierzonej, ale jednak niszczycielskiej działalności (...). Podane są przykłady dobrej praktyki projektowej, sugestie co do technicznych stron monitoringu sytuacji, przydatne dla ludzi bardziej aktywnych w obrębie ochrony przyrody. Wiem, że w tym gronie są też architekci obu płci. Nie ma jeszcze w Polsce, poza ogólnymi przepisami ochrony środowiska, obowiązkowych mechanizmów egzekwowania bezpieczeństwa dla ptaków w obrębie środowiska wybudowanego. Jak możemy jednak przeczytać w książce, funkcjonują już szczegółowe materiały źródłowe i wytyczne, są proponowane certyfikaty dla tych, którzy chcą się upewnić, opisane są przykłady zagraniczne. (...) Jeśli nie rozumiemy, że gubienie ptaków jest takim samym przejawem bezmyślnej przemocy nad przyrodą, jak niszczenie lasów, osuszanie bagien itp., natura nam odpłaci się i za to, tak jak odpłaca się już obecnie, grożąc katastrofą – przestrzega Ewa Kuryłowicz. Z publikacji czytelnik dowie się m.in. jakie są przyczyny kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami i jaka jest naprawdę skala tego zjawiska, a także pozna najlepsze metody zabezpieczenie obiektów architektonicznych. Książkę w wersji papierowej można jeszcze kupić na stronie Fundacji Szklane Pułapki bądź pobrać za darmo jako .pdf.

Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!
Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!
Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

Architektura dla klimatu: kryteria oceny Architekci stają dziś przed wyzwaniem takiego zaprojektowania tkanki miejskiej i pojedynczego budynku, aby z jednej strony stworzyć środowisko odporne na zdarzenia związane ze zmianą klimatu, a z drugiej przyjazne do życia dla mieszkańców. Jerzy Kwiatkowski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW o nowych wyzwaniach dla architektury i jej ewaluacji w kontekście zmiany klimatu.
Reinier de Graaf – Klimat, gospodarka i Statek Ziemia Zmiany klimatu to poważny, narastający w skali globalnej problem, a mimo to panuje tendencja do rozwiązywania go przy pomocy absurdalnie nieistotnych działań. Mamy więc zielone hummery, zieloną coca colę, zielone prezerwatywy, a tymczasem prognozy dla naszej planety są kiepskie. Zmierzamy ku apokalipsie – Reinier de Graaf, partner w biurze OMA i współzałożyciel think tanku AMO, o rozwiązaniach pozwalających zapobiec katastrofie i na razie nieudanych próbach ratowania Statku Ziemia.
Autor: (Red.)
Architektura przyjazna ptakom W Stanach Zjednoczonych wskutek zderzeń z szybami, ginie rocznie ok. miliarda ptaków. Dla Polski takie badania nie zostały jeszcze opracowane. Wiemy natomiast, że u nas w wyniku kolizji ze szklanymi wiatami przystankowymi, czyli naprawdę niewielkimi elementami architektury, życie traci w ciągu roku ok. miliona osobników. Ewa Zyśk-Gorczyńska, doktor nauk biologicznych i prezeska Fundacji Szklane Pułapki, opowiada Tomaszowi Żylskiemu o tym, co można zrobić, by architektura była bardziej przyjazna ptakom.
Jak zmniejszyć liczbę kolizji ptaków ze szklanymi fasadami – webinar Fundacja Szklane Pułapki zaprasza na pierwszy webinar poświęcony rozwiązaniom architektonicznym, które pozwoliłyby zmniejszyć liczbę kolizji ptaków ze szklanymi fasadami budynków. „Architektura-murator” jest patronem medialnym webinaru.
Enklawa przyrodnicza Bobrowisko w Starym Sączu W widłach Dunajca i Popradu wybudowano obserwatorium bobrów. Wyeksponowano teren, który kiedyś był eksploatowany przez człowieka, a na który teraz powróciła przyroda. Obiekt zbudowany jest z sekwencji kładek zwieńczonych dwiema altanami obserwacyjnymi. Pomosty wprowadzają nas w przestrzeń mokradła. O enklawie przyrodniczej Bobrowisko w Starym Sączu pisze Urszula Forczek-Brataniec.
Animal Architecture Ingo Arndt, światowej sławy fotograf pracujący m.in. dla BBC i National Geographic, we współpracy z Jürgenem Tautzem, profesorem w Centrum Pszczelarstwa na uniwersytecie w Würzburgu, stworzyli książkę,w której połączyli niezwykłe zdjęcia „architektury zwierząt” z opisem zachowań i przesłanek, jakimi kierują się autorzy tych budowli – mali architekci – recenzja Rafała Przybyła.
Architektura dla zwierząt Zwierzęta, podobnie jak rośliny, to jeden z ważniejszych elementów miejskiego ekosystemu. Zanieczyszczenie środowiska, termomodernizacje i ograniczenie niskiej roślinności sprawiają jednak, że wiele gatunków rezygnuje z osiedlania się w terenie zabudowanym. Aktywiści i projektanci próbują to zmienić, tworząc dla nich specjalne schronienia. Wśród pracowni, które angażują się w takie projekty są m.in. Arup czy Snøhetta.
Schronisko w Szczecinie Na zlecenie władz Szczecina Pracownia Architektury Opaliński przygotowała koncepcję nowego schroniska dla zwierząt. Obecnie trwają konsultacje w sprawie lokalizacji obiektu.