Kontrowersyjne modernizacje - ryzyko, które się opłaciło?

i

Autor: Archiwum Architektury

Kontrowersyjne modernizacje w galerii GAGA

2017-07-03 15:37

Hala Koszyki w Warszawie, apartamenty Angel Wawel w Krakowie, hotel Aries w Zakopanem i dworzec PKP w Katowicach - krakowska Galeria Architektury GAGA prezentuje wystawę poświęconą czterem głośnym modernizacjom ostatnich lat. Czy spełniły pokładane w nich nadzieje?

Na wystawie zaprezentowano historie czterech inwestycji zrealizowanych w różnych lokalizacjach w Polsce: Krakowie, Katowicach, Warszawie i Zakopanem. Każda z nich opisuje obiekty o dużej wartości historycznej lub architektonicznej oraz daleko idące ingerencje w ich oryginalną substancję. Hala Koszyki w Warszawie, apartamenty Angel Wawel w Krakowie, hotel Aries w Zakopanem i dworzec PKP w Katowicach - przekształcenia każdego z tych obiektów wywołały szeroką dyskusję, która obiła się szerokim echem w mediach i spotkała z nierzadko skrajnymi ocenami mieszkańców, krytyków i dziennikarzy. Prowadzone pod hasłami modernizacji, poprawy estetyki, jakości użytkowej obiektów i wyposażenia ich w aktualny program funkcjonalny, wywołały sprzeciw środowisk postulujących zachowanie cennych budynków w niezmienionym kształcie. Mimo protestów i burzliwej dyskusji, inwestycje zostały zrealizowane.

W tytule wystawy nieprzypadkowo odwołujemy się do pojęcia opłacalności. Zastanawia nas, czy dyskutując o architekturze potrafimy wyjść poza myślenie w kategoriach wyłącznie ekonomicznych i dostrzec wielowymiarowość konsekwencji, z jakimi wiąże się realizacja nowych inwestycji w miastach. Czy opłaciły się inwestorom, przyniosły chlubę architektom, odpowiedziały na potrzeby użytkowników? Czy podniosły jakość i walory estetyczne przestrzeni, której granice określają? W jaki sposób odniosły się do zastanej substancji architektonicznej i swojego najbliższego otoczenia? Czy w wyniku zmian stały się bardziej dostępne, a może służą już tylko nielicznym? - czytamy w opisie wystawy. Kuratorzy celowo nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi na te pytania, podkreślając wielość możliwych ocen.

Fotografie zrealizowanych obiektów zostaną zestawione ze zdjęciami sprzed modernizacji, oraz prezentacją poświęconych im archiwalnych publikacji medialnych w formie wycinków z gazet codziennych. Ekspozycja ma umożliwić odwiedzającym ocenę przeprowadzonych działań architektoniczno-inwestycyjnych oraz – co równie ważne – pozwolić im na dokonanie oceny przekazu medialnego a także trafności postulatów głoszonych przez organizacje społeczne.

„Kontrowersyjne modernizacje: ryzyko, które się opłaciło?” 30 czerwca - 31 lipca 2017Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie