Architektura MuratorWydarzeniaMiasto na fali, czyli jak zagospodarować tereny nadrzeczne? Relacja z debaty urbanistycznej poświęconej miejscu i znaczeniu rzeki w mieście

Miasto na fali, czyli jak zagospodarować tereny nadrzeczne? Relacja z debaty urbanistycznej poświęconej miejscu i znaczeniu rzeki w mieście

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM Uniwersytetu Warszawskiego poprowadziło już czwartą debatę urbanistyczną. Tym razem tematem spotkania było zagospodarowanie przestrzeni nad rzekami jako element planowania i rozwoju miasta. Spotkanie Miasto na fali, czyli jak zagospodarować tereny nadrzeczne odbyło się 15 czerwca w sali Krytyki Politycznej, przy ulicy Foksal 16

Na debatę zaproszeni byli przedstawiciele środowiska naukowców, urbanistów, pracowni architektonicznych jak i członków stowarzyszeń i instytucji publicznych. Cel spotkania stanowiła wymiana doświadczeń i pomysłów na właściwe wykorzystanie potencjału rzek w życiu polskich miast. Wydarzenie stanowiło podsumowanie wielu dotychczasowych dyskusji i artykułów prasowych związanych z problemami zagospodarowania brzegów Wisły w Warszawie, jak m.in. deficyt przestrzeni publicznych, nowe inwestycje na Powiślu, projekty zagospodarowania Portu Praskiego oraz zagadnienia ochrony wiślanej fauny i flory.
Debata składała się z dwóch części: wystąpień zaproszonych prelegentów oraz dyskusji. Część prelekcyjną, po oficjalnym otwarciu debaty przez przedstawicieli Koła SPATIUM, rozpoczęło wystąpienie dr Mirosława Grochowskiego, urbanisty, eksperta od spraw rewitalizacji i wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Referat obejmował studia udanych realizacji, które zachęciły mieszkańców miast do wykorzystywania nadbrzeżnych terenów. Przytoczone zostały również błędy popełnione w różnych miastach świata, prowadzące do degeneracji miejskich przestrzeni nadrzecznych.

Grupa projektowa „Ponadto” (Aleksandra Krzywańska, Olga Leksińska, Maja Matuszewska, Katarzyna Szpicmacher) przedstawiła m.in. opis projektu pawilonu plażowego Koło Wisły – konstrukcji, idei i kontekstu z otoczeniem. Interesujący wstęp stanowił pokaz zdjęć z okresu międzywojennego, potwierdzających popularność warszawskich plaż nad Wisłą.

Po krótkiej przerwie, na której goście debaty mogli zapoznać się z wyłożonymi projektami urbanistycznymi i koncepcjami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studentów Urbanistyki i Regionalistyki UW, referat wygłosił dr inż. arch. Tomasz Majda, sekretarz generalny TUP, wykładowca Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. W jego wystąpieniu pojawiły się kwestie związane z morfologią rzek, ochroną biologiczną ich wód, antropogeniczną presją na zbiorniki wodne.

Jako ostatni prelegent głos zabrał Jan Zujewicz, radny osiedla Stare Miasto w Poznaniu, który przedstawił poznańskie działania na rzecz rewitalizacji terenów nadrzecznych. Zaprezentował przemiany układ koryt rzecznych w Poznaniu na przestrzeni wieków, podkreślając znaczenie Warty dla rozwoju miasta.

Po wystąpieniach gości nastąpiła krótka przerwa, podczas której uczestnicy mieli możliwość wymieniany zdań w kuluarach, jak i przygotowania pytań. Na uczestników spotkania czekały egzemplarze kwartalnika Patio, czasopisma urbanistycznego prowadzonego przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM UW, jak i foldery Przywróćmy Miastu Rzekę, prezentujące koncepcję zagospodarowania rejonu warszawskiego Powiśla, autorstwa pracowni 4am Architekci.

Podczas dyskusji poruszone zostały różne tematy, w nawiązaniu do „Miasta na fali”. Wśród omawianych kwestii pojawiały się problemy ochrony środowiska naturalnego i czystości rzek; problemy inwestycji w Porcie Praskim; korzyści i zagrożenia z powodu regulowania koryt rzek; rewitalizacja bulwarów wiślanych i ich dziedzictwo z okresu przedwojennego; problemy w spójności terytorium miast, które są podzielone na zróżnicowane części przez rzekę; określenie wpływu przestrzeni publicznych na terenach nadrzecznych na integralność i tożsamość mieszkańców z miastem; omówienie możliwości planistycznych i prawnych do odpowiedniego planowania nabrzeży w miastach.

Dyskusja wywołała duże zaangażowanie wszystkich uczestników debaty, a wyciągnięte wnioski będą doskonałymi wskazówkami dla każdego, kto może mieć wpływ na atrakcyjność miejskich obszarów nadrzecznych. Czwarte spotkanie urbanistyczne Koła Naukowego SPATIUM dobiegło końca, jednak mamy nadzieję, że dyskusja o właściwym zagospodarowaniu terenach nadrzecznych nie ustanie i będzie kreować dalsze dobre praktyki w planowaniu polskich miast.

- Paweł Krzemiński
KNGP SPATIUM Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Zujewicz, radny osiedla Stare Miasto w Poznaniu, przedstawił poznańskie działania na rzecz rewitalizacji terenów nadrzecznych. Fot. materiały prasowe Koła Naukowego SPATIUM
Jan Zujewicz, radny osiedla Stare Miasto w Poznaniu, przedstawił poznańskie działania na rzecz rewitalizacji terenów nadrzecznych. Fot. materiały prasowe Koła Naukowego SPATIUM
Nowa strefa wejściowa do gmachu Politechniki Gdańskiej - wyniki konkursu architektonicznego Projekt przestrzeni publicznej przed gmachem Politechniki Gdańskiej korzysta z nowych technologii, a jednocześnie odnosi się do historycznej formy strefy wejściowej, znanej z archiwalnych fotografii. I nagrodę w konkursie architektonicznym otrzymało Studio-Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk
Konkurs architektoniczny – zagospodarowanie skarpy nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim Urząd Miasta Krosno Odrzańskie ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego a także rewitalizacji miejskiego Parku Tysiąclecia
Współczesna architektura i zagospodarowanie terenów nadwodnych. Konferencja Waterfront Forum 2013 Czwarta edycja Waterfront Forum rozpocznie się już 11 grudnia w Warszawie. W trakcie konferencji omawiane będą miedzy innymi problemy zagospodarowania terenów nadwodnych, nowe inwestycje w polskich miastach, waterfront jako projekt rewitalizacyjny
Konkurs na zagospodarowanie doliny rzeki Czechówki w Lublinie 8 stycznia 2013 roku upływa termin składania prac konkursowych – propozycji odnowy doliny lubelskiej Czechówki
Muzeum Miedzi w Legnicy Modernizacja i rozbudowa budynków muzeum oraz przyległego do nich lapidarium. Autorzy: major architekci