Minister kultury zapowiada powołanie Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa. Ma wspierać rewitalizację zabytków dużej skali, w tym miast

i

Autor: Archiwum Architektury Ruiny zabytkowego spichlerza twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, obecnie w rękach prywatnych właścicieli; fot. MWKZ

Rewitalizacja

Minister kultury zapowiada powołanie Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa. Ma wspierać rewitalizację zabytków dużej skali, w tym miast

2023-03-03 19:26

Agencja Rewitalizacji Dziedzictwa będzie miała możliwość przejmowania prawa własności zabytków, z którymi właściciele nie są w stanie sobie poradzić. Ma także poszukiwać możliwości finansowania programów rewitalizacyjnych w dużych miastach we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – zapowiada wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Głównym zadaniem Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa ma być prowadzenie prac konserwatorskich w niszczejących zabytkach i nadawanie im funkcji użytkowej. Agencja zajmie się przede wszystkim rewitalizacją zabytkowych miast, renowacją cennych obiektów historycznych, a tym samym przywracaniem walorów krajobrazu kulturowego. Będzie prowadzić projekty zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z właścicielami budynków – czytamy w informacji prasowej. O planach  powołania Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński poinformował podczas spotkania z udziałem szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego, które odbyło się 2 marca w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym. Minister przypomniał, że w 2022 roku budżet programu „Ochrona zabytków” osiągnął kwotę 220 mln zł. Wskazał również na ogłoszony pod koniec ubiegłego roku Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w ramach którego z budżetu państwa na odbudowę zabytków zostanie przeznaczone 3 mld zł.Kolejnym etapem reformy polityki prozabytkowej będzie powołanie Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, do czego przygotowywaliśmy się od dawna. Powołaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, gdzie wpływają środki pochodzące m.in. z nakładanych przez sądy administracyjnych kar pieniężnych. To wszystko jednak nie rozwiązywało podstawowych problemów właścicieli zabytków nie mających środków na to, aby odnowić zapomniane dwory czy obiekty znajdujące się na obszarze parków narodowych lub uczelni wyższych – mówił prof. Piotr Gliński.Wicepremier podkreślił, że Agencja Rewitalizacji Dziedzictwa będzie wspierać rewitalizację zabytków dużej skali, a więc także zabytkowych miast, takich jak Przemyśl, Łódź, Bytom czy Wałbrzych, które wymagają wsparcia z budżetu centralnego. Agencja będzie miała możliwość przejmowania prawa własności zabytków, z którymi właściciele nie są w stanie sobie poradzić. Ma także poszukiwać możliwości finansowania programów rewitalizacyjnych w dużych miastach we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To będzie nowoczesna instytucja, która rozwiąże znaczną część problemów z obszaru ochrony zabytków – tłumaczył.Powołanie Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa możliwe będzie dzięki specjalnej ustawaie. Jednym z kluczowych rozwiązań, zaproponowanych w dokumencie jest stworzenie Państwowego Zasobu Zabytkowego, obejmującego najcenniejsze obiekty. Pozostałe, po przejęciu przez agencję i przeprowadzeniu prac konserwatorskich, będą mogły być przekazywane samorządom lub sprzedawane podczas publicznych licytacji. Za utworzenie agencji odpowiadać będzie powołany niedawno Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

ZAPISZ SIĘ