Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Ingarden & Evy

i

Autor: Archiwum Architektury Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewý- Architekci

Najlepsze realizacje współczesnej architektury w woj. małopolskim. Wręczenie nagrody im. Stanisława Witkiewicza

2014-06-30 13:01

26 czerwca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych obiektów współczesnej architektury województwa małopolskiego. W siódmej edycji konkursu przyznano dwie nagrody ex aequo dla obiektów użyteczności publicznej, dwie dla budynków mieszkalnych oraz cztery wyróżnienia

Europejskie Centrum Muzeyki, Lusławice. Fot. Marcin Czechowicz, Architektura-murator nr 9/2013

i

Autor: Archiwum Architektury Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach. Fot. Marcin Czechowicz, "Architektura-murator" nr 9/2013

Rozstrzygnięto siódmą edycję Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, która przyznawana jest najlepszym realizacjom współczesnej architektury sprzyjającym ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizowany przez samorząd Województwa Małopolskiego konkurs promuje nie tylko realizacje architektoniczne i ich autorów, lecz również inwestorów i wykonawców. Na tegoroczną edycję napłynęło 30 zgłoszeń. Co znamienne, prawie wszystkie z nagrodzonych budynków zostały wzniesione przy wsparciu ze środków unijnych.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza w kategorii budynek użyteczności publicznej

W kategorii architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni, nagrodę ex aequo przyznano nagradzanemu już wielokrotnie Małopolskiemu Ogrodowi Sztuki w Krakowie autorstwa Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – Architekci, Sp. z o.o. Nagrodę przyznano za "niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu."(Inwestor: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.).

Nagrodę ex aequo otrzynało Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach projektu DDJM Sp. z o.o. Marek Dunikowski, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski. Jury doceniłow wpisanie obiektu w krajobrazowe otoczenie za pomocą prostych środków wyrazu oraz funkcje kulturotwórcze, jakie instytucja spełnia w regionie.(Inwestor: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Wykonawca: SKANSKA S.A.)

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza w kategorii architektura mieszkaniowa

W kategorii architektura mieszkaniowa sąd konkursowy przyznał nagrodę zespołowi zabudowy mieszkaniowo usługowej Browar Lubicz w Krakowie projektu Mofo Architekci MA Sp. z o.o. Sp. k. W uzasadnieniu Sądu konkursowego czytamy: „Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta.” (Inwestor: Balmoral Properties 1 ED Polska 1 Sp. z o.o. S.K.A., Wykonawca: PORR (Polska) S.A.).

Nagrodę ex aequo otrzymał budynek mieszkalno-usługowy, ul. Broniewskiego 28, Nowy Sącz, którego autorem jest: mgr inż. arch. Jakub Potoczek. Doceniono odrębność budynku na tle tendencji "bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych" oraz uzyskanie czytelnej architektury dzięki prostym i skromnym środkom wyrazu.(Inwestor: Auto-Com S.C., Wykonawca: MARKO Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Zięcina)

Sąd konkursowy przyznał również cztery wyróżnienia:

Za współczesny sposób użycia drewna w wystroju architektury wnętrz oraz nawiązanie do lokalnej tradycji wykorzystania tego materiału wyróżnienie przyznano Sali Gimnastycznej przy ulicy Maciejowej 83 w Łabowej, zaprojektowanemu przez Biuro Architekt Kaczmarczyk (Inwestor: Gmina Łabowa, Wykonawca: LEGBUD Mieczysław Legutko).

Kolejne wyróżnienie przyznano Centrum Komputerowemu (Centrum Informatyki) AGH, przy ul. Nawojki 11 w Krakowie, Autor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o. Obiekt doceniono za "dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca.”(Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.)

Za osiągnięcie wysokiego poziomu architektonicznego założenia, przy wykorzystaniu skromnych środków formalnych i technicznych, doceniono Plac Targowy w Mszanie Dolnej przy ul. Władysława Orkana, projektu Em4. Pracownia Architektury. Brataniec (Inwestor: Gmina – Miasto Mszana Dolna, Wykonawca: F.U.H. BRUK BUD S.C. Kotarba Eugeniusz, Stożek Janusz).

Ostatni z wyróżnionych obiektów to Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 4/2, którego autorem jest Pracownia Projektowa TARKO. Wyróżnienie przyznano za kontynuację tradycji architektury regionu. (Inwestor: Gmina Krynica-Zdrój, Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju).