Architektura MuratorWydarzeniaNowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego

Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego

Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego

25 maja wiceminister Robert Nowicki powołał 25-osobowy zespół doradczy, który wspierać będzie resort rozwoju w przeprowadzeniu gruntownej reformy całego systemu planowania przestrzennego w Polsce. W skład zespołu, pod przewodnictwem Agnieszki Pakulskiej, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego, weszli też wieloletni współpracownicy redakcji „Architektur-murator”, w tym m.in. architekci Marcin Brataniec, założyciel i główny projektant eM4 Pracowni Architektury Brataniec czy Piotr Lewicki, współprowadzący krakowskie Biuro Projektów Lewicki Łatak. W gronie doradców ministerstwa znaleźli się ponadto m.in. Sylwia Widzisz-Pronobis, bytomska architektka, urbanistka i animatorka kultury, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, partner w pracowni APA Wojciechowski Architekci i Marek Piwowarski, architekt krajobrazu, inicjator powstania ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły w Warszawie, w latach 2007-2016 pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły, a w latach 2017-2019 dyrektor Zarządu Zieleni. Jak czytamy na stronie ministerstwa, do zadań zespołu należeć będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego i przedstawianie ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego. Poniżej publikujemy pełny skład zespołu.

Zespół doradczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego:

Robert Ast
Krzysztof Badora
Maciej Borsa
Marcin Brataniec
Sławomir Flanz
Tomasz Gamdzyk
Anna Grzejdziak
Teobald Jałyński
Marta Jaskulska
Leszek Jastrzębski
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Ewa Klimkowska-Sul
Filip Koczorowski
Hanna Kowińska
Paulina Legutko-Kobus
Piotr Lewicki
Bartosz Macikowski
Maciej Nowak
Jakub Pietruszewski
Marek Piwowarski
Filip Sokołowski
Barbara Szulczewska
Sylwia Widzisz-Pronobis
Leszek Wiśniewski
Mateusz Wojcieszak

Przy okazji warto wspomnieć, że 16 kwietnia 2020 roku resort powołał też nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, doradzającej ministerstwu w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja ta rozpatruje sprawy z inicjatywy ministra lub – po uzgodnieniu z nim – na własny wniosek, wyrażając stanowisko w formie pisemnych uchwał. Poniżej nowa lista członków  Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

dr Tomasz Sławiński (przewodniczący)
Bartłomiej Kolipiński
Ryszard Kowalski
prof. Tomasz Ossowicz
Mariusz Ścisło
prof. Przemysław Śleszyński
prof. Marcin Wiącek
Radosław Gajda
Kazimierz Łatak
Maciej Mycielski
Małgorzata Pilinkiewicz
Jan Jakiel
Marek Wiland
Paweł Soczewski
Jolanta Przygońska
Antoni Matuszko
dr Jerzy Grochulski
Paweł Łukowicz
prof. Piotr Lorens
prof. Urszula Myga-Piątek
dr Tomasz Majda
dr Piotr Reda
Elżbieta  Janiszewska-Kuropatwa
dr Michał Beim

Autor: (Red.)
Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.
Notatki o planowaniu regionalnym Nie ulega wątpliwości, że regionalne planowanie przestrzenne znajduje się dziś w swoistej koncepcyjnej pustce. Nie wiemy, po co je uprawiać ani jak to robić – pisze Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wskazując równocześnie metodę planowania, w której najważniejszym zasobem regionu staje się jego krajobraz