Architektura MuratorWydarzeniaPlan na plan! – autorskie pomysły na konsultowanie planów miejscowych

Plan na plan! – autorskie pomysły na konsultowanie planów miejscowych

Stowarzyszenie Odblokuj od początku swojej działalności angażuje mieszkańców do współodpowiedzialności za przestrzeń, popularyzuje konsultacje społeczne, a zawiłe procedury planistyczne przekłada na język zrozumiały dla wszystkich. Właśnie wydało przewodnik po partycypacji w planowaniu miejscowym, w którym dzieli się swoimi doświadczeniami. Publikację będzie można bezpłatnie otrzymać podczas spotkania podsumowującego projekt.

Plan na plan! – autorskie pomysły na konsultowanie planów miejscowych

Polacy niechętnie angażują się w proces uchwalania planów miejscowych. Zresztą wiele osób wciąż nie do końca wie, czym tak naprawdę jest plan zagospodarowania i jakie kwestie reguluje. Innych zniechęca złożoność i hermetyczność samej procedury. Wyjątek stanowi jedynie tzw. partycypacja negatywna, czyli głośne protesty na ostatnim etapie uchwalania planu, gdy mieszkańcy orientują się, że przygotowywany dokument dopuszcza na przykład nowe inwestycje w sąsiedztwie ich osiedla czy zabudowanie lokalnego skweru. Tę sytuację od dawna próbują zmienić aktywiści ze Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj. Jednym z ich ostatnich działań, mających na celu bardziej efektywne włączenie mieszkańców w proces tworzenia dokumentów planistycznych, był projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego” realizowany od marca 2015 roku we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W ramach przedsięwzięcia pilotażowo przeprowadzono konsultacje projektów planów w trzech stołecznych dzielnicach. Doświadczenia zebrane podczas tych działań prezentuje publikacja „Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym”.

Na bazie tych trzech historii konsultacyjnych i wypracowanych technik dzielimy się naszymi wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi rozszerzania partycypacji na poszczególnych etapach procedury planistycznej. Przybliżamy sposoby wykorzystania systemów informacji geograficznej i technik warsztatowych oraz wyjaśniamy, jak przekazywać wiedzę płynącą z konsultacji projektantom. Ponadto opisujemy nasze inspiracje z wyjazdów studyjnych do miast europejskich, gdzie partycypacja w planowaniu przestrzennym ma już długą tradycję – mówi Monika Komorowska, architekta, socjolożka i pomysłodawczyni wydawnictwa.

Na temat różnych aspektów partycypacji w planowaniu miejscowym wypowiadają się w książce eksperci z Poznania, Łodzi, Katowic, Gdańska i Warszawy. O sposobach docierania do architektów i urbanistów z know-how dotyczącym partycypacji pisze Piotr Sawicki, wspólnik w pracowni SAWAWA, współautor wielu warszawskich planów miejscowych, o wykorzystywaniu partycypacji przy sporządzaniu studium – Łukasz Pancewicz, w latach 2013-2016 główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, a o roli i specyfice warsztatów charrette – Maciej M. Mycielski, założyciel pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU). Wśród autorów tekstów znajdziemy także Małgorzatę Hanzl, architektkę i urbanistkę, wykładowczynię w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Michała Czepkiewicza, geografa zajmującego się m.in. partycypacją społeczną i geoinformacją internetową, Pawła Jaworskiego, urbanistę z Fundacji Napraw Sobie Miasto oraz Pawła Pietraszka, urbanistę zajmującego się rewitalizacją i rozwojem gospodarczym w londyńskiej gminie Lambeth. Projekt graficzny publikacji opracował Paweł Kłudkiewicz.

Książkę będzie można otrzymać bezpłatnie 29 czerwca w klubokawiarni Pardon, To Tu (plac Grzybowski 12/16) podczas spotkania podsumowującego projekt. Start: godzina 18.00. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony stowarzyszenia: www.odblokuj.org/?p=1148

M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY. Warsztaty projektowe w Warszawie Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” zaprasza do udziału w warsztatach architektonicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 31 lipca
Stowarzyszenie Odblokuj na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Projekt M3 to odwzorowanie typowego dwupokojowego mieszkania na warszawskim osiedlu Służew nad Dolinką. Symboliczny pawilon który stanie się miejscem akcji, warsztatów, wystaw poświęconych architekturze osiedla, jego przeszłości oraz wizjom przyszłych zmian ma sprowokować dyskusję o podnoszeniu jakości życia ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie potencjału zielonej przestrzeni.