Architektura MuratorWydarzeniaPolskie ECO-MIASTO 2018

Polskie ECO-MIASTO 2018

Uroczystość wręczenia nagród ECO-MIASTO odbyła się 27 września 2018 r. W konkursie wzięło udział 46 miast, które przesłały w sumie 70 zgłoszeń w pięciu kategoriach: gospodarka wodna, mobilność zrównoważona, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków oraz zieleń miejska a jakość powietrza. Wśród laureatów znalazły się m.in. Lublin, Mława, Niepołomice, Białystok, Radzyń Podlaski, Kraków, Czeladź, Zabrze i Złotów.

Polskie ECO-MIASTO 2018
Lublin - nowy tabor komunikacji miejskiej; Fot. ZTM Lublin

ECO-MIASTO to coroczny konkurs organizowany przez Ambasadę Francji oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Tym razem wzięło w nim udział 46 miast, które przesłały w sumie 70 zgłoszeń. W każdej z pięciu kategorii nagradzano dwa z nich – powyżej 100 tys. i poniżej tej liczby. Ostatecznie jury szóstej edycji konkursu przyznało 10 tytułów laureata i 13 wyróżnień. W aż dwu kategoriach – gospodarka wodna i mobilność zrównoważona – zwyciężył Lublin. Jego osiągnięcia to 30-procentowy udział taboru niskoemisyjnego w transporcie publicznym, rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej, a także systematyczne podnoszenie świadomości mieszkańców w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Drugim laureatem w kategorii gospodarka wodna jest Mława, a w kategorii mobilność zrównoważona zwyciężyły także Niepołomice. Białystok otrzymał tytuł za działania w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. W tej nowej w konkursie kategorii wyróżniono również Radzyń Podlaski. Za efektywność energetyczną budynków nagrodzono Kraków i Czeladź, a w kategorii zieleń miejska, a jakość powietrza – Zabrze i Złotów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 września podczas Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne ECO-MIASTO 2018. Zielona i błękitna infrastruktura, gospodarka obiegu zamkniętego, miejska mobilność, partycypacja, technologie informacyjne na użytek miasta, efektywność energetyczna budynków, klastry na rzecz zrównoważonego rozwoju i finansowanie rozwoju miast – to najważniejsze dyskutowane tematy. Jednym z ciekawszych wystąpień była prezentacja Małgorzaty Bartyny- Zielińskiej z utworzonego w ubiegłym roku departamentu zrównoważonego rozwoju wrocławskiego urzędu miasta. Przedstawiła ona spójną strategię dotyczącą zieleni w tym mieście – od uchwalonego niedawno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po program Grow Green. Jego założeniem jest włączenie w działania na rzecz środowiska mieszkańców. Tworzone z ich udziałem parki kieszonkowe, zielone ulice i szkolne boiska mają podnieść jakość życia we Wrocławiu i przystosować go do zmian klimatycznych.

(RED)

Tagi:
Zielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się wśród 16 miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy organizowanym przez Komisję Europejską. O tym, które z nich zdobędzie ten prestiżowy tytuł dowiemy się we wrześniu.
Zabytki Dolnego Śląska. Renowacja w stylu eko Po raz trzeci rozstrzygnięty został polsko-niemiecki konkurs Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! Ma on podkreślać znaczenie Dolnego Śląska jako europejskiej, wspólnej przestrzeni kulturowej oraz przyczyniać się do zrozumienia relacji między zrównoważonym rozwojem i dziedzictwem.
Ekoasfalt made in Poland Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt podpisały umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach.
Zielony Göteborg. Wirtualna podróż studyjna W odpowiedzi na ograniczenia związane z pandemią Göteborg zaprasza w wirtualną podróż studyjną po swoich innowacyjnych ekologicznych budynkach.
Ekologia, architektura i literatura. Zgłoszenia Czym jest architektura zrównoważona? Takie pytanie stawiają organizatorzy konkursu na esej, w którym każdy może wyrazić własne zdanie w kwestii będącej obecnie jednym z najistotniejszych tematów architektonicznej debaty.
Miasto postpandemiczne. Jak powinny wyglądać samowystarczalne jednostki miejskie po pandemii? Xiong'an ma być pierwszym miastem postpandemicznym. To urbanistyczna odpowiedź m.in. na obecny światowy kryzys związany z pandemią COVID-19.