Architektura MuratorWydarzeniaPopołudnie z architekturą: Renesansowy Wrocław. Wykład w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Popołudnie z architekturą: Renesansowy Wrocław. Wykład w Muzeum Architektury we Wrocławiu

30 stycznia wykład poświęcony architekturze renesansowej we Wrocławiu wygłosi kustosz Muzeum Architektury, Beata Fekecz-Tomaszewska


Czy wiedzieli Państwo, że u progu epoki renesansu, na przełomie XV i XVI wieku, Wrocław dorównywał wielkością Pradze i Norymberdze, a przewyższał Wiedeń, Frankfurt, Berlin, Kraków czy Gdańsk?- pyta badaczka, zachęcając do przyjrzenia się historii miasta.
U końca XV stulecia Wrocław był miastem ukształtowanym, z ustalonym typem zabudowy i zaspokajającymi potrzeby mieszkańców budowlami miejskimi. Nie było potrzeby wznoszenia nowych, wielkich kościołów ani obiektów użyteczności publicznej, jednak zmieniające się mody artystyczne i coraz bardziej znaczący wpływ kultury włoskiej sprawiały, że stare budynki zaczęto modernizować. W wielu wypadkach najwyraźniejszą zmianą było przekształcenie dekoracji, z zastosowaniem nowych motywów. Powstawały jednak także nowe obiekty, przede wszystkim domy zamożnych kupców, jak rezydencja Heinricha Rybischa. Na zmianę wyglądu miasta wpłynęła silnie modernizacja większych obiektów: wymiana hełmów w wieżach kościelnych, a przede wszystkim w wieży ratuszowej.
Mniej może efektowna, ale dla funkcjonowania miasta równie istotna zmianą było wybrukowanie miejskich ulic.
Wczesny renesans był dla miasta okresem rozkwitu; dzięki korzystnemu położeniu  u zbiegu handlowych szlaków rozwijał się handel, a coraz bogatsi i lepiej wykształceni mieszczanie opłacali znakomitych artystów. Pomimo przejścia Wrocławia w 1526 roku pod panowanie katolickich Habsburgów, zasadnicze znaczenie dla przemian w sztuce miała reforma protestancka wprowadzona w latach 20. XVI wieku.


Renesansowy Wrocław
30.01.2013 (środa), 12.15.
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5, Wrocław
wstęp wolny

Architektura w laboratorium Edukacja architektoniczna częścią programu nauczania wczesnoszkolnego? Edukatorki z wrocławskiego Muzeum Architektury przekonują, że to możliwe i uruchamiają pierwsze, prawdziwe laboratorium, w którym architektury się słucha, waży ją, a nawet wącha!
Zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu dostępne on-line! Szkice, rysunki architektoniczne, modele i teksty m.in. Bohdana Lacherta, Macieja Nowickiego, Jerzego Sołtana czy Heleny i Szymona Syrkusów to tylko część z bogatych zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, które możecie znaleźć w wirtualnym archiwum placówki.
Archiwum Przyszłości – od Müllera i Koolhaasa do Laurino i Fink Najnowsza wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentuje różne scenariusze przyszłości, powstałe w latach 70. XX wieku i dziś. Zestawione ze sobą opowiadają historię myślenia o jutrze, łącząc radykalizm konceptualnych eksperymentów z potrzebą powrotu do źródeł. prezentuje i sławi innowacje, eksperymenty i idee pokolenia, które będzie zajmować się projektowaniem architektury i budową miast Europy w nadchodzących latach
Otwarcie Obiektu Niemożliwego we Wrocławiu [GALERIA] Przed Muzeum Architektury we Wrocławiu stanęła papierowa konstrukcja projektu Jerzego Łątki. Obiekt zrealizowany ze studentami z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej powstał z okazji jubileuszu miesięcznika „Architektura-murator”.
Dzieła mistrzów renesansu w Muzeum Architektury we Wrocławiu Do 9 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę grafik z XVI, XVII i XVIII wieku. Na ekspozycji prace m.in. Michała Anioła, Rafaela czy Bramantego.
Trzy początki. 1918, 1945, 1989 – od portu w Gdyni do Solpolu Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wrocław uczci przekrojową wystawą poświęconą kolejnym próbom kreowania wspólnoty i poczucia narodowej tożsamości z wykorzystaniem architektury – po roku 1918, 1945 i 1989.