Architektura MuratorWydarzeniaPrampolini kontra polska awangarda

Prampolini kontra polska awangarda

Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to okazja, by zobaczyć prace znanego włoskiego futurysty, dodatkowo po raz pierwszy zestawione z dziełami artystów polskiej awangardy, którzy podobnie jak on tworzyli nowatorskie projekty scenograficzne i teatralne.

Prampolini kontra polska awangarda
Enrico Prampolini, projekt architektoniczny Teatru Jajko na wystawę E–42, 1940-1941; il. serwis prasowy

Enrico Prampolini (1894-1956) był malarzem, rzeźbiarzem, scenografem, choreografem, architektem i grafikiem. Wystawa w Muzeum Sztuki pokazuje w chronologiczny sposób jego bogaty dorobek, zbiegając się z jubileuszem 100-lecia awangardy w Polsce. Stąd pomysł, by przyjrzeć się polsko-włoskim relacjom artystycznym w pierwszych dekadach XX wieku. Owe relacje najbardziej żywe były w, najbliższym Prampoliniemu, obszarze teatru. To właśnie on postanowił odrzucić terminy „scenografia” i „dekoracja teatralna” na rzecz „scenotechniki”, bliższej nie malarstwu, lecz architekturze i nowoczesnemu pojmowaniu przestrzeni sceny. Polscy artyści kręgu „Zwrotnicy”, Bloku i Praesensu w równym stopniu opowiedzieli się po stronie architektonicznych konstrukcji scenicznych, odrzucając tradycyjne dekoracje malarskie. Ich twórczość świadczyła o radykalnej zmianie, która dokonała się w pojmowaniu i praktyce scenografii – zauważa kurator ekspozycji Przemysław Strożek. Zobaczymy na niej między innymi prace polskich architektów: Bohdana Lacherta, Heleny i Szymona Syrkusów oraz Józefa Szanajcy. Wystawa to pierwsza rozbudowana prezentacja dorobku Prampoliniego po 1992 roku oraz pierwszy tak obszerny przegląd jego dzieł poza Włochami.
Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy
Do 8 października 2017
ms², Ogrodowa 19, Łodź
http://msl.org.pl/

IN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia Tegoroczna edycja gdańskiego IN OUT FESTIVAL odnosi się do architektury, a towarzyszy mu otwarty międzynarodowy konkurs na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje.
Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy Modernistyczne odkrycia dotyczące relacji pomiędzy przestrzenią, ruchem i ciałem zobaczymy na łódzkiej wystawie Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy.
Polscy konstruktywiści w Paryżu Najważniejsze europejskie muzeum sztuki nowoczesnej - paryskie Centrum Pompidou - pokazuje przedwojenną polską awangardę. Do 14 stycznia można zobaczyć tam niemal wszystkie prace Katarzyny Kobro i dużą część dorobku Władysława Strzemińskiego.
Organizatorzy życia Wystawa Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design pokazuje, w jaki sposób idee słynnej holenderskiej grupy De Stijl kształtowały polską awangardę międzywojnia. Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowało ją w ramach tegorocznych obchodów stulecia awangardy w Polsce.
Ekologiczna awangarda i miasta przyszłości Zrównoważona urbanistyka to w dużej mierze stara, dobra urbanistyka, w której – jak mówi Jan Gehl – to, co dobre dla ludzi, jest też dobre dla środowiska
Awangarda jutra? Młodzi projektanci we wrocławskim Muzeum Architektury Jak zmienia się polska architektura, jakie czynniki wpływają na kierunek tych zmian, które pracownie architektoniczne są przyszłą awangardą? Wystawę, która próbuje dać odpowiedź na te pytania oglądać można we wrocławskim Muzeum Architektury do 23 września