Architektura MuratorWydarzeniaProf. Ewa Kuryłowicz „Genius Loci a Zeitgeist. Reguły współistnienia”

Prof. Ewa Kuryłowicz „Genius Loci a Zeitgeist. Reguły współistnienia”

Wykład dotyczy sceny architektonicznej w Polsce i próby odnalezienia reguł dla języka architektury w naszym kraju w relacji do zjawisk opisujących współczesność

Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu zaprasza na wykład
25 października 2010 (poniedziałek) g. 17.00
Toruń, ul. Ducha Św. 6
w s t ę p w o l n y

Prof. Ewa Kuryłowicz
„Genius Loci a Zeitgeist. Reguły współistnienia”

Wykład dotyczy sceny architektonicznej w Polsce i próby odnalezienia reguł dla języka architektury w naszym kraju w relacji do zjawisk opisujących współczesność. Ewa Kuryłowicz poruszy m.in. problem miejsca architektury w pojęciu polskiej kultury, podda ocenie aktualny krajobraz polskiej architektury, jej współistnienie z człowiekiem, a także przypomni najważniejsze zadania stojące przed architektami, wskaże na ich niezmiernie ważną rolę w kreowaniu nowych form, nowych jakości w architekturze współczesnej, które pozwolą nadać jej bardziej przemyślany, jednolity kształt, rozpoznawalny dla przyszłych pokoleń. Wykład ilustrowany jest dokonaniami biura Kuryłowicz & Associates oraz innych pracowni działających w Polsce.

Prof. Ewa Kuryłowicz
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, a także stopień doktora habilitowanego, a obecnie jest kierownikiem Pracowni Projektowania i Teorii Architektury (profesor od 2000 roku). Jednocześnie z pracą akademicką prowadzi działalność projektową i publicystyczną. Associate architekt w APA Kuryłowicz & Associates.


A R C H I T E K T U R A W W O Z O W N I
autorka projektu: Teresa Dudzińska (
teressad@wp.pl)

fotka z /zdjecia/genius_art.jpg
10 najbardziej wyczekiwanych realizacji 2018 roku [WIDEO] Polska architektura staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką, a rodzimi projektanci są coraz częściej doceniani w międzynarodowych konkursach i plebiscytach. Co pod tym względem przyniesie nam nadchodzący rok? Prezentujemy 10 wyczekiwanych od dawna realizacji, które mają być oddane do użytku w 2018 roku.
Architektki – promocja książki oraz spotkanie z Martą Leśniakowską i Ewą Kuryłowicz Nakładem wydawnictwa EMG właśnie ukazała się książka „Architektki” poświęcona sześciu projektantkom, które wywarły znaczący wpływ na polską architekturę. Z tej okazji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się spotkanie promujące publikację z udziałem m.in. Marty Leśniakowskiej i Ewy Kuryłowicz.
Afrykarium we Wrocławiu Prosty, obłożony czarnym corianem budynek o kubaturze 184 000 m3 stanąć miał w jednej osi ze znajdującą się nieopodal Halą Stulecia, co groziło skreśleniem zabytkowego obiektu z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Największym wyzwaniem dla autorów było więc wpisanie go w historyczny kontekst, ale także zapewnienie szczelności posadowionej w wodzie części podziemnej i wykonanie dachu o rozpiętości dochodzącej do 43 metrów – o realizacji piszą Dorota i Mariusz Szlachcicowie oraz Maciej Minch.
Przedszkole Mali odkrywcy w Chróścicach Realizacja wrocławskich architektów jest świetnym przykładem design thinking, czyli wykorzystania w jednym projekcie zintegrowanej, specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin
Elastyczny sześcian Autorzy rozbudowy Zachęty o kilkanaście lat wyprzedzili projektantów paryskiego Centrum Pompidou. Ruchome elementy miały zapewnić elastyczność i zmienność przestrzeni.
Garaż ze spiralnymi rampami przy Woronicza. Pierwszy wielopoziomowy garaż w Warszawie Wielopoziomowy garaż przy ulicy Woronicza w Warszawie z 1958 roku to pierwsza tak nowoczesna realizacja zaplecza motoryzacji w Polsce.