Architektura MuratorWydarzenia Rozwarstwianie socmodernizmu

Rozwarstwianie socmodernizmu

Organizatorzy 15. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL planują w tym roku „rozwarstwienie” jednego z najciekawszych powojennych modernistycznych budynków Wrocławia – nieużytkowanego od 2007 roku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprojektowanego przez Krystynę i Mariana Barskich.

Rozwarstwianie socmodernizmu

Artyści SURVIVALU podejmują wyzwanie miejskiej dżungli realizując swoje projekty w miejscach porzuconych, w gmachach publicznych i na otwartych przestrzeniach. Impulsem do działań jest gęsta od znaczeń przestrzeń miejskich aglomeracji – tak opisują ideę festiwalu jego twórcy z fundacji Art Transparent. Tegoroczna edycja powstała we współpracy z Jednostką Architektury - fundacją pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak założoną przez grupę wrocławskich architektów, autorów m.in. wystaw o tamtejszym modernizmie i kilku projektów renowacji powojennych zespołów we Wrocławiu.
W programie SURVIVALU przewidziano panele dyskusyjne, pokazy filmowe oraz interwencje o charakterze artystycznym. Jednym z działań będzie symboliczna próba przywrócenia audytorium „dawnego blasku” poprzez oczyszczenie fragmentu fasady i zwieńczenie go specjalnie przygotowanym na tę okazję neonem: Jest Chemia. Zaplanowano także debatę Trudna miłość, w której poruszone zostaną tematy powszechnego odbioru późnego modernizmu oraz kontrowersji z nim związanych.
Los audytorium, wyjątkowego przykładu kompleksowego projektowania z przełomu lat 60. i 70. - od otoczenia po detale wnętrza - jest nadal niepewny, choć w 2012 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków.

15. Przegląd Sztuki SURVIVAL Rozwarstwienie
Kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek.
23-27 czerwca 2017
www.survival.art.pl

Zabytek - nie zapomnij! Zgłoszenia Zabytek - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran! to polsko-niemiecki konkurs ochrony zabytków, podkreślający znaczenie Dolnego Śląska jako europejskiego miejsca spotkań i wspólnej przestrzeni kulturowej.
Apel o objęcie ochroną konserwatorską Domu Prasy w Białymstoku Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku rozszerza zasięg akcji, której celem jest ochrona wartościowych obiektów architektonicznych, zrealizowanych w PRL
MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny. 19 – 20 października 2011 Warszawa Dwudniową konferencję skierowano do konserwatorów zabytków i architektów tworzących projekty adaptacji obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, zajmujących się rekonstrukcją zniszczonych budowli, czy wreszcie projektujących współczesne obiekty w strefach miejskich objętych ścisłą ochroną konserwatorską.