Rotunda, reklamy

i

Autor: Archiwum Architektury Źródło: wikimedia commons

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

2015-03-23 12:39

20 marca sejm uchwalił tzw. ustawę krajobrazową, która służyć będzie "wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu" w Polsce. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, 183 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu latem 2013 roku. Jej inicjatorem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, zaniepokojony chaosem przestrzeni publicznej oraz brakiem narzędzi służących ochronie krajobrazu w Polsce. W ciągu niemal dwóch lat, które dzielą moment skierowania ustawy do Sejmu i jej przegłosowanie, z inicjatywy Kanceparii Prezydenta we współpracy z SARP, odbyło się szereg spotkań polityków, architektów, urbanistów przedstawicieli organizacji pozarządowych. Służyły one dyskusji o stanie polskiej przestrzeni, estetyce miast i tendencjach ich rozwoju, a ich wynikiem jest raport Przestrzeń Życia Polaków, wydany przy współpracy redakcji "Architektury-murator".

Najistotniejsze założenia ustawy krajobrazowej dotyczą uporządkowania reklam w przestrzeni publicznej, weryfikacji istniejących parków krajobrazowych i innych obszarów chronionych oraz obowiązku przeprowadzania audytu krajobrazowego, który identyfikuje krajobrazy występujące na obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Ponadto w treści ustawy wprowadzono definicje podstawowych pojęć takich jak: reklama, tablica reklamowa, szyld, krajobraz czy szczególnie cennego dla ogółu krajobrazu priorytetowego. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw uchwaleniu 183, a 7 wstrzymało się od głosu.