Dom towarowy Solpol, Wrocław

i

Autor: Archiwum Architektury Dom towarowy Solpol, Wrocław, proj. Wojciech Jarząbek, Paweł Jaszczuk, Jan Matkowski, Jacek Sroczyński, 1992-1993; fot. Marcin Czechowicz

Solpol na liście Dóbr Kultury Współczesnej

2018-01-23 15:10

W uchwalonym przez wrocławskich radnych Studium Wrocławia zaprojektowany przez Wojciecha Jarząbka dom towarowy wraz z 34 innymi obiektami został uznany za dobro kultury współczesnej. Na liście znalazł się także "Trzonolinowiec" przy Kościuszki oraz dwie realizacje Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak.

Lista została zamieszczona w dokumencie opisującym polityki dziedzictwa kulturowego miasta, części szerszego studium przegłosowanego na sesji Rady Miejskiej w styczniu br. Budynek znalazł się na liście obiektów oraz zespółów, których ochrona ma zostać uwzględniona przez plany miejscowe.

Powstały w 1993 roku dom towarowy to jeden z najbardziej znanych polskich przykładów postmodernizmu. Pisaliśmy o nim w ramach szerszego opracowania polskiej architektury tego nurtu, znalazł się także na na liście 25 obiektów ujętych w ramy "Kolekcji Architektury" opracowanej przez "Architekturę-murator". Dwa lata temu donosiliśmy, że Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków odrzucił wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Jak podaje wrocławska "Gazeta Wyborcza", w zeszłym roku wszczęto kolejne postępowanie w sprawie wpisania Solpolu do rejestru zabytków, które wciąż trwa.

Na liście, wśród innych obiektów, znalazły się także:

- Dom igloo (Witold Lipiński)

- Hotel Pielęgniarski (Krystyna i Marian Barscy)

- Dom Naukowca (Jadwiga Grabowska-Hawrylak)

- Zespół mieszkaniowy "Gajowice" (Edmund Frąckiewicz, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Maria i Igor Tawryczewscy, Maria Kiełczewska, Witold Maciejewski)

- "Trzonolinowiec", Kościuszki 72-74 (Andrzej Skorupa, Jacek Burzyński)