Stan Berbeć – polski architekt zagranicą

i

Autor: Archiwum Architektury Fragment wystawy prac Stana Berbecia; Fot. archiwum architekta

Stan Berbeć – polski architekt zagranicą

2017-08-31 11:55

W lipcu w centrum sztuki Nei Liicht w Dudelange można było zobaczyć prace Stana Berbecia, który od 1981 roku mieszka i pracuje w Luksemburgu. Na wystawie znalazły się m.in. wykonane wraz z Krzysztofem Bogdanem rysunki architektury wiejskiej w Luksemburgu, której typologią Berbeć zajmował się w czasach, gdy tamtejszemu budownictwu wernakularnemu nie poświęcano większej uwagi, oraz 25 makiet z drewna, które architekt zrealizował we współpracy ze swoim przyjacielem Mirosławem Miruciem – recenzja Céline Courbay.

Stan Berbeć to polski architekt, który od 1981 roku mieszka i pracuje w Luksemburgu, a jego działalność została ostatnio doceniona przez tamtejsze instytucje i czasopisma architektoniczne. Prace Agence D’architecture Stanislaw Berbec zaprezentowano w kwietniu w magazynie „ARCHIDUC” oraz w lipcu w centrum sztuki Nei Liicht w Dudelange na wystawie Dessins, Desseins. Znalazły się na niej m.in. wykonane wraz z Krzysztofem Bogdanem wiele lat wcześniej rysunki architektury wiejskiej w Luksemburgu, której typologią Berbeć zajmował się w czasach, gdy tamtejszemu budownictwu wernakularnemu nie poświęcano większej uwagi mimo jego dużej wartości historycznej i architektonicznej.

Można było zobaczyć również 25 makiet z drewna, które architekt zrealizował we współpracy ze swoim przyjacielem Mirosławem Miruciem. Makiety pozwalają uniknąć błędów w projektowaniu. Dzięki nim można zobaczyć projekt w całości, pod różnym kątem, w kontekście, skali i w dialogu z bezpośrednim otoczeniem – tłumaczył Stan Berbeć w wywiadzie dla „ARCHIDUC”. W Luksemburgu według jego projektu powstał m.in. budynek liceum Nic Biever w Dudelange, siedziba merostwa w Tuntange oraz wiele jedno- i wielorodzinnych domów. Dopełnieniem ekspozycji był wygłoszony przez architekta na zaproszenie Luksemburskiego Centrum Architektury LUCA wykład Historia i polityka a architektura. Prelekcja, która odbyła się 13 lipca, stanowiła okazję do retrospektywnego spojrzenia na ewolucję centrum Warszawy na przykładzie realizacji i projektów konkursowych.

Stan Berbeć – polski architekt zagranicą

i

Autor: Archiwum Architektury Prezentowany na wystawie projekt przebudowy i rozbudowy domu Clerbaut-Thill w Luksemburgu, 2010; Fot. archiwum architekta