Architektura MuratorWydarzeniaWarszawa (od)budowana

Warszawa (od)budowana

Zbiór zdjęć przedstawiający Warszawę z lat 50' i 60'. Z fotografią stereoskopową autor zetknął się po raz pierwszy w czasie okupacji w warszawskim Fotoplastikonie.

Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51 (oficyna)
Wystawa jest czynna codziennie (oprócz wtorków) od 25 czerwca do 20 lipca, godz. 10.00-18.00, wstęp 1 zł. W dniu otwarcia o godz. 18.00 - wykład Jarosława Trybusia dotyczący tematyki zdjęć.

Autor zdjęć, Zbigniew Szczypka w okresie Powstania Warszawskiego został wywieziony przez Niemców do prac kolejowych „Bauzug” przy rozbiórce torów nieczynnych dworców w okolicach Warszawy. Po wojnie rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Telekomunikacyjnym a następnie pracował w Państwowym (późniejszym Przemysłowym) Instytucie Telekomunikacyjnym. Stopnie naukowe zdobywał na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej, na której uzyskał habilitację. Zainteresowanie fotografią było dla Szczypki konsekwencją fascynacji fizyką techniczną i fotografią stereoskopową, z którą zetknął się po raz pierwszy w czasie okupacji w warszawskim Fotoplastikonie. Na wystawie fotografie głównie ze Śródmieścia: centrum bez Rotundy i ściany wschodniej, z budowy stacji Powiśle, Trasy W-Z, budowy Mostu Gdańskiego, „wielka woda” z 1962, przesuwanie kościoła na Lesznie, odbudowa Starego Miasta.
Zdjęcia znajdują się w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.