Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Wystawa STARTARCHITEKCI’13

2013-11-12 14:29

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Galeria Gala zapraszają na otwarcie wystawy projektów dyplomowych obronionych w 2013 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej STARTARCHITEKCI’13. Ekspozycji towarzyszy m.in. dyskusja o architekturze współczesnej z udziałem Filipa Springera

STARTARCHITEKCI’13. Wystawa współczesnej architektury - prace dyplomowe z Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury

Wystawa STARTARCHITEKCI’13 przygotowana została przez autorów prezentowanych na niej projektów. Zaprojektowali oni jej kształt, towarzyszące jej materiały, zajęli się stroną techniczną przedsięwzięcia, a także nawiązali kontakt ze sponsorami i patronami, których wsparcie umożliwiło nadanie wystawie odpowiedniej formy i oprawy. Podział wystawy na działy tematyczne ma zwrócić uwagę na jej treść w szerszym aspekcie, niż wskazywałyby na to same tytuły projektów. Architektura tradycyjnie rozumiana jest jako tworzenie budynków zdefiniowanych jednoznacznie przez ściany i dach. Jednak ważniejsze jest to by stworzyć MIEJSCE – pod tym tytułem zebraliśmy projekty w przypadku których budynek nie tylko je tworzy ale też roztapia się w jego przestrzeni. Na świecie wiele jest przestrzeni o dużej wartości, ale jednocześnie mających fragmenty wprowadzające dysonans. Projekty mające na celu nadanie takim miejscom harmonii tworzą dział DOPEŁNIENIE. Propozycje architektury tworzonej w otoczeniu cennego dziedzictwa w sposób wyraźnie się do niego odnoszący zostały zgrupowane pod hasłem DIALOG Z PRZESZŁOŚCIĄ. W dziale STRUKTURA ARCHITEKTURY są projekty interesujące ze względu na sam sposób kształtowania architektury jako takiej – czy to ze względu na sposób wprowadzenia podziału na części, bądź też skomponowania wszystkiego w jedną całość, lub też ze względu na to jak obiekty są budowane. Największa grupa projektów została zebrana dla pokazania różnych sposób odnoszenia się WOBEC NATURY. Po prostu przez umożliwienie odbierania jej walorów, przez wpisanie się w nią niczym kameleon, dyskretny z nią dialog, czy poprzez kształtowanie architektury tak by zmniejszyć stopień zużywania naturalnych zasobów. Kolejny dział to projekty odnoszące się przede wszystkim do SPOŁECZNOŚCI, którym miałaby służyć powstała w oparciu o nie architektura, w tym projekty służące integracji różnych społeczności. Pod hasłem W NAWIĄZANIU zebraliśmy projekty wkraczające na pole nieoczywistej kontynuacji – przez zaproponowanie na miejscu zburzonego Kina Kosmos nowych obiektów kultury, przez nawiązanie do wielkich tendencji obecnych kiedyś w architekturze, przez dostosowanie architektury do nowych potrzeb, czy też przez wkomponowanie w projekt wydeptanych przez ludzi ścieżek. Podczas trwania wystawy jury powołane przez SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wybierze projekty magisterskie reprezentujące Politechnikę Lubelską w konkursach ogólnopolskich SARP, oraz wybierze projekty do nagrody i wyróżnień w konkursie im. Tadeusza Witkowskiego na najlepszy projekt inżynierski obroniony w 2013 roku na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. - Hubert TrammerSTARTARCHITEKCI’13 Wernisaż wystawy już w niedzielę 17 listopada 2013 o godzinie 14:00 Galeria Gala, Lublin, ul. Fabryczna 2 – wejście od Ronda Lubelskiego Lipca 80 wystawa czynna 14 listopada 2013 - 23 stycznia 2014 Wystawa czynna pon.-ptk. w godzinach 10:00-19:00, sob. 10:00-17:00, nd. 10:00-15:00 w programie wystawy także: dyskusja o architekturze z Filipem Springerem - wtorek 26 listopada, 18:30Lista uczestników i szczegółówe informacje - pdf.