Architektura MuratorWydarzeniaWystawa prac w konkursie architektonicznym o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Wystawa prac w konkursie architektonicznym o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Nagrody przyznano za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

21.09 – 04.10.2010
miejsce: Galeria Architektury oddziału krakowskiego SARP, pl. Szczepański 6

Zarząd Województwa Małopolskiego przy współpracy Oddziału Krakowskiego SARP przyznał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w 2010 roku trzem obiektom, ich autorom i inwestorom.
Nagrody przyznano w oparciu o werdykt Jury w składzie: Krzysztof Markiel, Kazimierz Czekaj, Krzysztof Lenartowicz, Przemysław Gawor, Elżbieta Okołotowicz-Kotowska, Zenon Remi, Jacek Budyn, Piotr Wróbel.

Nagrodę otrzymali:

• w kategorii architektura użyteczności publicznej:

Pawilon obsługi stacji paliw w Sierczy
Autor : Group_A Architects – arch arch. Dariusz Gajewski, arch. Jacek Krych, arch. Beata Młynarska,
współpraca autorska: Michał Krawczyk, Klaudia Fiegler
Inwestor: Wiesław i Urszula Żyznowscy

Nagrodę przyznano za:
- jakość architektury małej formy architektonicznej, uzyskaną przy wielkiej prostocie i oszczędności środków wyrazu;
- wykreowanie architektury, która szlachetnie kontrastuje ze zdegradowanym otoczeniem (zabudowaniami dawnego PGRu) i może być przykładem uczącym współczesnego podejścia do przestrzeni zastanej.

oraz

Nadbudowa i rewitalizacja fortu „Węgrzce”
Autor:
Studio S – Biuro Architektoniczne Michał Szymanowski – arch. Jacek Poproch, Bartłomiej Sitarski, Michał Szymanowski
Inwestor: Paweł Piątkowski, Węgrzce

Nagrodę przyznano za:
- udane kompozycyjne powiązanie „nowego i starego” w architekturze, przy adaptowaniu obiektu zabytkowego dla nowego sposobu użytkowania;
- realizację, która pokazuje możliwości i walory zagubionej myśli urbanistycznej o potrzebie włączenia „zielonego” systemu fortyfikacyjnego dziewiętnastowiecznej „Twierdzy Kraków” w kształtowany współcześnie krajobraz miasta.

• w kategorii architektura mieszkaniowa:

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Burowie
Autor: Biuro Architektoniczne „Wizja” – arch. Stanisław Deńko, zespół projektowy: arch. Robert Koprowski, arch. Ewa Idzikowska, arch. Łukasz Pióro, projekt wnętrz Maria Łukasiewicz – Rudkowska
Inwestor: Maria i Bogdan de Barbaro

Nagrodę przyznano za:
- współczesna i konsekwentna interpretacja archetypu „domu” rodzinnego, odróżniającego się od banalnego otoczenia;
- nawiązanie do tradycji w odważnym użyciu drewnianego tworzywa;
- realizację, świadczącą o dobrej współpracy inwestora i architekta w toku realizacji projektu.