Architektura MuratorWydarzenia„Z Warszawą czy bez?” Konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim

„Z Warszawą czy bez?” Konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim

W czwartek 26 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się organizowana przez Zarząd Samorządu Studentów CSSTiRL, Zarząd Samorządu Studentów EUROREG oraz UOS „Makrolista” konferencja naukowa poświęcona aglomeracji warszawskiej i współpracy podwarszawskich gmin ze stolicą

 Z Warszawą, czy bez? Zaproszenei na konferencję

Konferencja będzie się składać z dwóch paneli. W pierwszym wygłoszone zostaną referaty, następnie odbędzie się dyskusja w formule parlamentu brytyjskiego. Udział w konferencji wezmą m.in. wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, prezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa poseł Marcin Święcicki, prezydenci i burmistrzowie miast i gmin podwarszawskich oraz profesorowie z Centrum Studiów Lokalnych i Regionalnych EUROREG.

Plan konferencji:

10.15 – 12.15 panel I  
Warszawa i jej gminy ościenne w ujęciu teoretycznym

1. Przedstawienie aspektów funkcjonowania m. st. Warszawy – punkt widzenia władz miasta. Relacje Warszawa – gminy ościenne
(Michał Olszewski – wiceprezydent m. st. Warszawy)

2. Funkcjonowanie i przyszłość aglomeracji warszawskiej – punkt widzenia Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
(Marcin Święcicki – prezes SMW, poseł na Sejm RP)

3. Funkcjonowanie aglomeracji warszawskiej, a sytuacja finansowa m. st. Warszawy
(Maria Młotkowska – Urząd m. st. Warszawy)

4. Kooperacja metropolii europejskich z ich peryferiami
(prof. Andrzej Miszczuk, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW)

5. Socjologia przestrzeni Warszawy i pobliskich gmin
(prof. Bohdan Jałowiecki, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW)


12. 15 – 12.45  Przerwa kawowa.

12.45 – 15.30  panel II 
Debata z udziałem wójtów, burmistrzów i prezydentów, na temat: „Czy warto współpracować z Warszawą?”. Udział w debacie wezmą, między innymi: prezydenci Legionowa i Pruszkowa, burmistrzowie Wesołej, Ząbek i Wawra oraz wójt Izabelina.


Z Warszawą czy bez. Spojrzenie gmin podwarszawskich na współpracę
26.04.2012, godz. 10.00-16.00
BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 316 
wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie: www.makrolista.dl.pl

(opracował M. Nitychoruk)

Plakat konferencji - Z Warszawą czy bez?