Architektura MuratorWydarzenia„Zrównoważona” architektura - kolejna debata z serii Building Talks na Politechnice Warszawskiej

„Zrównoważona” architektura - kolejna debata z serii Building Talks na Politechnice Warszawskiej

Spotkanie z udziałem Mariusza Rutz'a z pracowni architektonicznej JSK oraz inżyniera Byrona Stigge'a z Buro Happold było okazją do zapoznania się z amerykańskim systemem certyfikacji budynków LEED.

Wraz z rosnącym zrozumieniem konieczności racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, coraz większą popularnością cieszą się systemy certyfikacji budynków, jak np. angielski BREEAM czy amerykański LEED. Pozwalają one zmierzyć stopień wpływu budynków na środowisko i tym samym wyznaczają standardy dla zrównoważonego projektowania. Paneliści pokazali, jak odbywa się proces certyfikacji budynków i jakie elementy brane są pod uwagę podczas ich oceny. Zastanawiali się również, czy współcześnie mamy do czynienia z okresem przełomowym w budownictwie i dowartościowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju, czy też raczej z przejściową modą na „eko” budynki. Ponadto, rozpatrywali zagadnienia związane z wpływem oczekiwań deweloperów i użytkowników lokali na ekologiczne trendy w architekturze. Moderatorem spotkania był Aleksander Panek, prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, instytucji, której misją jest wspieranie efektywnego i racjonalnego użytkowania energii.

Jest to już druga debata w serii spotkań Building Talks, które mają na celu propagowanie dialogu pomiędzy inżynierami a architektami w dziedzinie projektowania. Building Talks są wynikiem współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, międzynarodową firmą inżynierów konsultantów Buro Happold oraz działającą niezależnie od niej Fundacją Happold Trust. Fundacja angażuje się w promocję edukacji, wspieranie nowych technologii, badania oraz szkolenia w szeroko rozumianej branży inżynierskiej. Wspiera także studentów IV roku uczelni technicznych, oferując im płatne praktyki i stypendia. Powstała w 1995 roku przy udziale osób, które były również zaangażowane w powstanie firmy Buro Happold.

Informacje: www.burohappold.com


Buro Happold jest międzynarodową, interdyscyplinarną firmą inżynierów konsultantów i projektantów istniejącą od 1976 roku. Oferuje usługi projektowe i doradztwo w zakresie inżynierii lądowej, projektowania konstrukcji, inżynierii mechanicznej i elektrycznej, instalacji i inżynierii środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, infrastruktury technicznej i inżynierii komunikacji, geotechniki, systemów fasadowych, ochrony przeciwpożarowej i oceny ryzyka, komputerowego modelowania zjawisk cieplno przepływowych, dostępności dla osób niepełnosprawnych, kierowania projektem, planowania przestrzeni, opracowań komputerowych CAD.

fotka z /zdjecia/4141_3_PC__West_facade_at_nigh_Photo_Anton_Grassl_art.jpg