Architektura MuratorWydarzeniaZvi Hecker - retrospektywa

Zvi Hecker - retrospektywa

Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa w Muzeum Architektury prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.

Zvi Hecker - retrospektywa
Synagoga na pustyni Negev

Wystawa "Stronice Księgi" jest retrospektywą Zvi Tadeusza Heckera i zapisem kolejnych etapów jego twórczości, której źródłem była w latach 60. i 70. XX wieku geometria, a w późniejszych dekadach – metafora. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Architektury we Wrocławiu pokazywana jest wspólnie z wystawami poświęconymi dziełu jego nauczyciela Alfreda Neumanna oraz ucznia Rafi Segala.

Wśród zaprezentowanych obiektów zobaczymy zarówno przykłady "architektury wielościanu", jak np. ratusz w Bat Yam (1960-63) czy dom mieszkalny Dubinera w Ramat Gan (1961-63), przykłady architektury wynikającej z zafascynowania strukturą słonecznika ze słynnym domem Spirala w Ramat Gan (1985-89) i szkołą żydowską im. Heinza-Galińskiego w Berlinie (1991–1995), czy obiekty, dla których inspiracją była księga, jak np. Centrum Kultury Żydowskiej w Duisburgu (1996–2000) i pomnik na miejscu spalonej synagogi przy Lindenstraße w Berlinie upamiętniający Noc Kryształową (1998). Ponadto na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane projekty konkursowe z ostatnich lat na gmachy muzeów w Polsce, m.in. wyróżniony projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zvi Tadeusz Hecker urodził się w 1931 roku w Krakowie, lata wojny spędził w Samarkandzie. Edukację architektoniczną rozpoczął na wydziale architektury Akademii Górniczej w Krakowie. W 1950 roku wyemigrował wraz z rodziną do Izraela, gdzie kontynuował studia na uniwersytecie technologicznym Technion w Hajfie. W 1960 roku, po uzyskaniu dyplomu i odbyciu służby wojskowej, wspólnie z przyjacielem ze studiów Eldarem Sharonem oraz swoim nauczycielem i mentorem Alfredem Neumannem, otworzył studio architektoniczne, a już po kilku latach rozpoczął samodzielną zawodową praktykę. Wielokrotnie reprezentował Izrael na Biennale Architektury w Wenecji. Wykładał na uczelniach w Europie i Ameryce. Do dziś pozostaje zawodowo związany z Berlinem i Tel Awiwem. Jest autorem i współautorem publikacji poświęconych współczesnej architekturze.

Kurator: Urszula Gołota

"Stronice Księgi"
19 czerwca - 27 września 2015 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Biblioteka SGH – pierwsza tak nowoczesna biblioteka w Polsce Warszawska biblioteka SGH była pierwszym gmachem bibliotecznym zbudowanym w tej skali w Polsce po 1918 roku, wyrazem nowoczesnego myślenia o zbiorach.
Powszechny Dom Towarowy w Lublinie do wyburzenia? W ostatnich latach w Lublinie zburzono kilka budynków zaprojektowanych przez znakomitego lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego. Teraz otwarto drogę do likwidacji kolejnego z nich, zbudowanego w 1964 Powszechnego Domu Towarowego. Na miejscu reprezentującego powojenny modernizm obiektu ma powstać galeria handlowa. Zdaniem planistów lokalizacja obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000 m2 w miejscu modernistycznego budynku jest działaniem zmierzającym do rewitalizacji Śródmieścia i ma zapobiegać postępującemu zjawisku "wymierania" centrum miasta - pisze Tomasz Smutek.
Marcin Furtak, Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936-1939. Architektura i urbanistyka W książce opisano, jak krok po kroku realizowana była myśl o budowie zakładów przemysłowych, ważnych dla obronności kraju, istotnych też dla unowocześnienia polskiej gospodarki. Szczególnie interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób projekty te wykorzystane były po wojnie i czy wpływały na tworzenie się obrazu nowych i istniejących miast – recenzja Sławomira Gzella.
Mówi Nowoczesność: Louis Kahn [FILM] Kolejny film z serii Mówi Nowoczesność dotyczy Louisa Kahna, architekta reprezentatywnego dla ruchu nowoczesnego, lecz mocno zakorzenionego w tradycji starożytnej architektury. Prezentowany dokument pozwala zapoznać się fundamentami myśli architekta - pisze Adam Przywara, dyrektor artystyczny Beton Film Festival.
Bauhaus i nowoczesna architektura: rekonstrukcja domów Waltera Gropiusa i László Moholy-Nagy'a w Dessau Zakończyła się konserwacja i rekonstrukcja jednego z najbardziej reprezentatywnych założeń nowoczesnej architektury. Zaprojektowane przez Waltera Gropiusa domy profesorów Bauhausu w Dessau zostały odbudowane zgodnie z koncepcją "nieostrej rekonstrukcji", zaproponowaną przez berlińską pracownię architektoniczną Bruno Fioretti Marquez Architekten
Modulor Le Corbusiera - system wymiarowania w architekturze nowoczesnej W ostatnich latach w języku polskim ukazują się teksty kluczowe dla architektury modernistycznej. Jedną z napisanych po polsku, choć od lat niewznowionych pozycji na liście lektur dotyczących nowoczesnej architektury jest tekst Jerzego Sołtana „Modulor. System wymiarowania. Le Corbusier”. Broszurę opisującą proporcje nowoczesności przypomina Jakub Wacławek