Osiedle Tysiąclecia, Katowice, Aleksander Franta, Henryk Buszko

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Tysiąclecia w Katowicach (1958 – 1979), proj. Aleksander Franta i Henryk Buszko

Benefis Aleksandra Franty w ramach cyklu "Twórcy śląskiej architektury. Portrety"

2014-10-20 17:10

6 listopada 2014 w ramach drugiej edycji cyklu "Twórcy śląskiej architektury. Portrety" odbędzie się benefis Aleksandra Leszka Franty, wybitnego polskiego architekta, laureata Honorowej Nagrody SARP z 1975 roku.

Benefis Aleksandra Franty odbędzie się w ramach drugiego już cyklu "Twórcy śląskiej architektury. Portrety" mającego ma celu opracowanie, archiwizację oraz promocję dziedzictwa wybitnej architektury powstałej w województwie śląskim po 1945 r.

Urodzony 1 lutego 1925 r. w Krakowie Aleksander Leszek Franta to wybitny polski architekt, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 1975 r. W 1944 r. ukończył Średnią Szkołę Wodno - Melioracyjną w Nowym Targu. Jest również absolwentem Wydziału Architektury w Akademii Górniczej w Krakowie (1949 r.). Po ukończeniu studiów pracował jako projektant w biurze projektów Miastoprojekt Katowice, gdzie wraz z arch. Jerzym Gottfriedem i arch. Henrykiem Buszko stworzył zespół autorski znany w Polsce jako "Zielone konie" (od nazwy zaprojektowanego pomnika w Warszawie).

W latach: 1958 – 2000 prowadził razem z Henrykiem Buszko pierwszą w Polsce autorską Pracownię Projektów Budownictwa Ogólnego, w ramach której zostały zrealizowane duże projekty osiedli mieszkaniowych, obiektów sakralnych, kulturalnych, użyteczności publicznej, biurowce, obiekty szkolne, sportowe, domy wypoczynkowe etc. Najbardziej znane z nich to:

- Kukurydze i osiedle Tysiąclecia w Katowicach (1958 – 1979)

- osiedle W. Roździeńskiego (Gwiazdy) w Katowicach (1967 – 1979)

- osiedle domów profesorskich w Katowicach Brynowie, Gliwicach i Tychach (1968 r.)

- Pawilon pracowni Pracownię Projektów Budownictwa Ogólnego w Katowicach (1960 r.)

- Pałac Ślubów w Chorzowie (1963 r.),

- kościoły: p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (1981 r.) oraz p.w. Matki Boskiej Piekarskiej (1990 r.) na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

- Stadion AWF w Katowicach (1983 r.)

- Zespół Szkół Artystycznych na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach (1991 r.)

- Dom Wczasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu Jaszowcu (1960-1963)

- Kompleks Leczniczo-Rehabilitacyjny (Piramidy) w Ustroniu-Zawodziu (1967-1978)

- Ośrodek Wypoczynkowy Górnictwa Miedzi w Świeradowie Zdroju (1977-1989)

Obok prac projektowo- budowlanych prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Politechnice Śląskiej oraz wykłady otwarte na krajowych i zagranicznych uczelniach architektonicznych. Przez wiele lat czynnie działał w Towarzystwie Urbanistów Polskich, Śląskiej Organizacji Technicznej, Komitecie Urbanistyki i Architektury PAN, a przede wszystkim w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, pełniąc m.in. funkcję prezesa SARP o. Katowice (1959 - 1961). Wraz z Henrykiem Buszko brał udział w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych i przez wiele lat czynnie uczestniczył w pracach jury krajowych i zagranicznych konkursów architektonicznych. W latach 70-tych był doradcą sekretarza Union International of Architects ds. konkursów międzynarodowych. Wspólnie z Henrykiem Buszko jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.:

- Honorowej Nagrody SARP (1975)

- Medalu im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej, działalności charytatywnej, społecznej i ekumenicznej (2001)

- Medalu im. Prof. Zygmunta Majerskiego nadany przez Politechnikę Śląską za zasługi dla regionu śląskiego (2010)

W 2001 r. architekci Henryk Buszko i Aleksander Franta zakończyli aktywną działalność projektową na rzecz działalności społecznej, naukowej i publicystycznej z zakresu architektury i urbanistyki. Obaj do dzisiaj mieszkają na Śląsku.