Architektura MuratorŻycie w Architekturze1995NOMINACJA: Kolmex centrum handlowo-usługowe

NOMINACJA: Kolmex centrum handlowo-usługowe

Nominacja: Kolmex – centrum handlowo-usługowe
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE I EDYCJA
NAJLEPSZY BUDYNEK WARSZAWY 1989-1995

Kolmex  Centrum Handlowo-Usługowe
Fot.: Tomasz Prażmowski, Wojciech Kryński

Budynek biurowy firmy Kolmex
Adres
: ul. Grzybowska 80/82, Warszawa
Autor: architekt Tadeusz Spychała
Współpraca: architekt Janina Chrzanowski-Neykoff, Andrzej Kapuścik, Grzegorz Kepler, Hermann Kittel,
Herbert Swoboda
Konstrukcja: SAP PROJEKT Warszawa
Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „KOLMEX"
Powierzchnia zabudowy: 2 650 m²
Powierzchnia użytkowa: 14 435 m²
Powierzchnia całkowita: 18 044 m²
Kubatura: 67 244 m³
Projekt: 1990-1991
Realizacja: 1990-1992
Nominacja do nagrody jury
Publikacja: „Architektura-murator" 1/1995

Opinia jury

Siedziba Kolmexu była pierwszą budowlą na Woli, wyznaczającą nową jakość tej dzielnicy w skali miasta.
Obiekt ma dobrze ukształtowaną przestrzeń wnętrza, jednak pewne wątpliwości budzi warsztat budowlany, co uwidacznia się na zewnątrz budynku.


następny...

NOMINACJA: Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta NOMINACJA: Dom Pomocy Społecznej im. Brata AlbertaŻYCIE W ARCHITEKTURZE I EDYCJANAJLEPSZY BUDYNEK WARSZAWY 1989-1995
NOMINACJA: ambasada Hiszpanii Nominacja: Ambasada Hiszpanii i rezydencja AmbasadoraŻYCIE W ARCHITEKTURZE I EDYCJANAJLEPSZY BUDYNEK WARSZAWY 1989-1995
Ekstremalne budowy Z zapałem godnym lepszej sprawy dążymy do budowania w miejscach ekstremalnych, kolonizując obszary dotąd nietknięte stopą człowieka. Szukamy lokalizacji pod ziemią, pod wodą, na szczytach gór, lub jeszcze bardziej niezwykłych. Z czego to wynika? Głównie – z ciekawości, niekiedy – z rzeczywistej potrzeby, zawsze – z wyjątkowego uporu. Oskar Grąbczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na swoją trudną lokalizację, przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych.
Laboratorium Dostępności po raz pierwszy Punktem wyjścia do dyskusji stały się smutne statystyki. W latach 2015-2019 Integracja przeprowadziła 185 audytów dostępności architektonicznej budynków. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępnych było zaledwie 49 proc. z nich.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Pod koniec listopada 2018 roku Narodowe Centrum Kultury sporządziło raport W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce. Okazało się m.in., że pojęcie architektury rozumiane jest dosyć wąsko. Kojarzy się zazwyczaj z budownictwem, rzadziej z projektowaniem, kształtowaniem otoczenia i krajobrazu, a jeszcze rzadziej z kulturą, sztuką i pięknem.
O krytyce architektonicznej. Co to jest i do czego jej potrzebujemy? Czas, w którym nieustająco ewoluowały oczekiwania wobec architektury, był też czasem zmiany oczekiwań wobec związanych z architekturą mediów. Spojrzenie autorytetów było coraz mocniej wypierane przez krytyczną analizę architektury przez jej bezpośrednich użytkowników. Tak, dziś ciągle pozostaje miejsce na profesjonalną ocenę architektury, ale krytyka staje się coraz bardziej wielowątkowa – pisze Ewa P. Porębska.
Nowe wyzwanie dla polskiej architektury Na pytanie, jak przekształcić się będzie musiała polska architektura i jej projektowanie w obliczu zachodzących zmian klimatycznych i związanych z nimi globalnych raportów oraz wdrażanych w Unii Europejskiej przepisów odpowiadają członkowie Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP: Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Jan Dowgiałło, Piotr Jurkiewicz, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magda Pios, Dariusz Śmiechowski, Kinga Zinowiec-Cieplik i Anka Zawadzka.
Krzysztof Zalewski i Adam Gil o projekcie balkonu Walk-on [FILM] Wykład Krzysztofa Zalewskiego i Adama Gila na temat projektu balkonu Walk-on w Gliwicach (proj. Zalewski Architecture Group). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017.