Architektura Muratorarchitektura25Jubileuszowy konkurs studencki „Architektury-murator”

Jubileuszowy konkurs studencki „Architektury-murator”

Z okazji 25-lecia redakcja „Architektury-murator” wraz z firmą Zumtobel organizuje konkurs studencki na oświetlenie jednego z trzech Obiektów Niemożliwych. Pula nagród wynosi 10 000 zł, w tym Grand Prix 7000 zł. Rejestracja do 28 października!

Obiekt Niemożliwy w Bytomiu – mamy wizualizacje
Obiekt Niemożliwy w Bytomiu, proj. Przemo Łukasik

W 2019 roku redakcja „A-m” obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji zbuduje trzy Obiekty Niemożliwe według projektów uznanych architektów: Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki. Powstawaniu instalacji towarzyszy specjalny konkurs studencki.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie oświetlenia jednego z Obiektów Niemożliwych w formie koncepcji graficznej (szkic/kolaż) z uwzględnieniem produktów firmy Zumtobel. Najciekawszy projekt spośród wszystkich nadesłanych zdobędzie Grand Prix w wysokości 7000 zł. Przewidziano też trzy wyróżnienia po 1000 zł dla najlepszych projektów z każdego miasta, w którym zbudowano Obiekt Niemożliwy (Wrocław, Kraków, Bytom).

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na uczelniach państwowych i prywatnych, a także młodzi architekci poniżej 29 roku życia.

Aby przybliżyć zainteresowanym idę budowy Obiektów Niemożliwych odbędzie się cykl wykładów z udziałem Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki oraz warsztaty z firmą Zumtobel umożliwiające poznanie różnych produktów i rozwiązań oświetleniowych, które będzie można wykorzystać w pracy konkursowej. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty.

Termin rejestracji udziału w konkursie upływa 28 października 2019 roku. Nadsyłanie prac do 20 listopada 2019 roku. Więcej informacji o konkursie, warsztatch oraz budowie Obiektów Niemożliwych na stronie www.architektura25.pl.

Partner konkursu:

Dyplom Roku SARP 2021 – zgłoszenia do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP. „Architektura-murator” tradycyjnie jest patronem medialnym konkursu.
Międzynarodowy sukces studentów z Polski w konkursie STARTforHISTORY Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.
Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty studenckie 2020 roku. Międzynarodowe jury przyznało Grand Prix oraz pięć wyróżnień. Prezentujemy laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.
OSSA Spatium i pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego Trwa kolejna edycja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury, tym razem pod nazwą Spatium i w wersji hybrydowej, częściowo odbywającej się on-line. Tradycyjnie towarzyszą jej rozmowy tutorskie, wystawy i praca twórcza, ale po raz pierwszy – ogólnopolski konkurs studencki.
Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: wyniki konkursu Władze Poznania zwróciły się do studentów architektury w całym kraju z propozycją zaprojektowania nowej zabudowy i aranżacji placu Wiosny Ludów. Wyniki rozstrzygniętego niedawno konkursu posłużą miastu do dalszych prac planistycznych.
Znamy laureatów konkursu na oświetlenie Obiektu Niemożliwego Z okazji 25-lecia „A-m” redakcja zaprosiła trzech architektów, by zmierzyli się z pojęciem niemożliwości i poprzez symboliczną instalację spróbowali wyrazić istotę swoich zmagań w architekturze. W ten sposób w trzech polskich miastach stanęły Obiekty Niemożliwe autorstwa Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki. Ich budowie towarzyszył specjalny konkurs studencki zorganizowany wspólnie z firmą Zumtobel.