The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life

i

Autor: archiwum serwisu Carlo Ratti, Matthew Claudel, The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers and the Future of Urban Life, Audible Studios 2016

The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life

2018-07-27 15:15

Książka Carlo Rattiego i Matthew Claudela to podróż przez miasto przyszłości – z wciągającą narracją oraz z dużą liczbą praktycznych pomysłów i wskazówek. To podróż napawająca optymizmem i inspirująca do dalszego zgłębiania wiedzy na temat przytoczonych scenariuszy – recenzja Damiana Przybyła.

Choć książka Carlo Rattiego i Matthew Claudela mówi o przyszłości architektury i urbanistyki, nie znajdziemy w niej typowych „spekulacji” dotyczących przyszłości. Te, zdaniem autorów, obarczone są percepcyjnymi błędami i prowadzą do zniekształconych wniosków, w których wizje jutra snujemy przez pryzmat dzisiejszej wiedzy.

W zamian czytelnik dowie się między innymi jak wpłynie na przyszłość miast tzw. Future Craft, metodologia realizowana w założonym przez Carlo Rattiego MIT Senseable City Lab. Autorzy przyrównują ją do doboru naturalnego, w którym opinia społeczna jest „środowiskiem” i elementem oceny dla „mutacji” wdrażanych przez projektantów. Celem projektantów nie powinno być przewidywanie przyszłości, ale pozytywne na nią wpływanie. Future Craft bazuje na możliwych scenariuszach, pytaniach o ich konsekwencje, i na publicznych debatach. Książka odnosi się także do kwestii: jaki sposób przetwarzanie bez granic (ang. ubiquitous computing) wpłynie na nasze otoczenie, co wspólnego z architekturą ma przestrzeń przepływów (ang. space of flows), dlaczego – mimo spektakularnego rozwoju rzeczywistości cyfrowej – rzeczywistość zbudowana nie zatraci znaczenia. The City of Tomorrow to podróż przez miasto przyszłości – z wciągającą narracją oraz z dużą liczbą praktycznych pomysłów i wskazówek. To podróż napawająca optymizmem i inspirująca do dalszego zgłębiania wiedzy na temat przytoczonych scenariuszy przyszłości.