Młodzi do łodzi liderzy 2018

i

Autor: Archiwum Architektury

Poznajcie liderów spotkania!

2018-04-05 15:01

Kim są młodzi architekci, których zaprosiliśmy do współpracy nad programem spotkania? Poznajcie siedmioro przedstawicieli młodego środowiska architektonicznego - liderów tegorocznej edycji MdŁ.

Monika Arczyńska - założycielka biura konsultingowo-projektowego A2P2 architecture & planning. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wykłada także na Uniwersytecie Gdańskim i studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. W pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft, pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie centrum obsługi turystów w Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Architektura-Murator” i czeskiego „INTRO” oraz prowadzi blog Six Letter City.

Monika Arczyńska

i

Autor: Archiwum Architektury Monika Arczyńska

Aleksandra Czupkiewicz - architektka w Maćków Pracownia Projektowa, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, projektuje scenografie i instalacje, publikuje w Architekturze-murator, współautorka książki o Stefanie Müllerze.

Aleksandra Czupkiewicz

i

Autor: Archiwum Architektury Aleksandra Czupkiewicz

Małgorzata Dembowska - architektka i urbanistka, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej praca magisterska dotycząca pieszo – rowerowego traktu łączącego warszawską Pragę z Powiślem otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich dla najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego oraz nagrodę OW SARP dla najlepszej pracy magisterskiej obronionej w 2014 roku. Wspólnie z lokalnymi aktywistami, stowarzyszeniami i przedstawicielami biznesu przeprowadziła działania promujące ideę budowy pieszo-rowerowego mostu przez Wisłę w Warszawie. W 2016 roku otrzymała nagrodę im. Jerzego Regulskiego, przyznawaną za wkład w kreowanie ładu przestrzennego. Od 2011 roku związana z pracownią architektoniczną WXCA. Jest współautorką zwycięskich projektów w konkursach m.in.: na zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych w Warszawie, przebudowę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Współautorka m.in. społecznego projektu rewitalizacji ul. Targowej oraz koncepcji rewitalizacji Pragi, przygotowanej w ramach warsztatów organizowanych przez OW SARP oraz m.st. Warszawa.

Małgorzata Dembowska

i

Autor: Archiwum Architektury Małgorzata Dembowska

Artur Jerzy Filip – architekt i urbanista zajmujący się badaniem i wdrażaniem form międzysektorowego zarządzania projektami miejskimi. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Artur Jerzy Filip

i

Autor: Archiwum Architektury Artur Jerzy Filip

Jerzy Łątka - architekt, projektant i naukowc związany z Zespołem Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2017 roku obronił doktorat na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft. Odbył praktyki zawodowe i staże naukowe w Polsce, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii i Holandii. W 2013 roku wraz z Shigeru Ban Architects i Voluntary Architects Network brał udział w projekcie i realizacji pomocowego przedszkola Paper Nursery School w mieście Yaan w Chinach. W roku 2016 zdobył pierwsze miejsce w konkursie Futu Wro Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Zrealizowany w ramach ESK projekt Domek z Kart / House of Cards jest pierwszą w Polsce jednostką mieszkalną wykonaną z komponentów papierowych. W 2017 został wybrany jednym z 30 kreatywnych Wrocławia. Jest założycielem platformy projektowo – badawczej architektury papierowej: www.archi-tektura.pl

Jerzy Łątka

i

Autor: Archiwum Architektury Jerzy Łątka

Rafał Pieszko - architekt, współzałożyciel menthol architects. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej. W latach 2005-2010 pracował jako architekt na terenie Irlandii, gdzie zdobył doświadczenie w dziedzinie budownictwa zrównoważonego w tym budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Od 2010 jest częścią grupy projektowej menthol architects. W 2017 roku pracownia znalazła się wśród dziesięciu najbardziej innowacyjnych pracowni architektonicznych w Polsce w plebiscycie miesięcznika „Architektura-murator” Innowacje w architekturze. W swojej pracy za nadrzędną uważa twórczość wynikającą z potrzeb, powstającą w poszanowaniu natury i dającą radość przyszłym odbiorcom. Wierzy, że tylko równoczesne myślenie o człowieku i jego środowisku jest odpowiedzią na przyszłość - zrównoważony rozwój.

Rafał Pieszko

i

Autor: Archiwum Architektury Rafał Pieszko

Karolina Tunajek - absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członkini MOIA i SARP. Od 2010 współtworzy z Marcinem Garbackim biuro Projekt Praga, które otrzymało I nagrodę w konkursie na zadaszenie dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, I nagrodę w konkursie na kwartał TBS Nowe Żerniki, wyróżnienie honorowe w konkursie na muzeum Guggenheim Helsinki, I nagrodę w konkursie na budynek Wydziału Psychologii UW – we współpracy z biurem Piotr Bujnowski Architekt.

Karolina Tunajek

i

Autor: Archiwum Architektury Karolina Tunajek
Młodzi do Łodzi belka sponsorska

i

Autor: Archiwum Architektury