Jerzy Łątka Poznań

i

Autor: Przemysław Turlej Wykład dr. inż. arch. Jerzego Łątki, fot. Przemysław Turlej

Obiekty Niemożliwe: spotkanie z Jerzym Łątką i Zumtobel Group w Poznaniu

2019-06-17 14:29

Jerzy Łątka opowiadał o potencjale papieru jako materiału budowlanego, odpowiadającego na kryzys ekologiczny i problem (nie)trwałości architektury. W trakcie warsztatów studentki i studenci pracowali pod opieką specjalistów Zumtobel Group nad sposobami projektowania oświetlenia.

29 maja 2019 roku na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odbyły się dwa wykłady i warsztat, w ramach cyklu „Obiekty Niemożliwe”, z dr. Jerzym Łątką i firmą Zumtobel Group. Wydarzenie miało na celu przybliżyć projekt jednego z trzech „Obiektów Niemożliwych”, zaplanowanych na uczczenie 25-lecia „A-m”, które pojawią się w Krakowie, Bytomiu i Wrocławiu. Projekt wrocławski opracował Jerzy Łątka. Oświetlenie obiektu opracowała firma Zumtobel.

Jerzy Łątka jest architektem i badaczem, związanym z Politechniką Wrocławską, w której prowadzi badania nad architekturą z papieru. Łątka opowiadał o swoim zainteresowaniu papierem jako materiałem budowlanym. Zaczął od opisu fizycznych możliwości tego tworzywa, a także uwarunkowań wynikających z funkcjonowania przemysłu papierowego. (Nie)trwałość okazuje się skomplikowanym zagadnieniem: papier jest w pełni biodegradowalny i podatny na wilgoć, ale dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu może współtworzyć wytrzymałe konstrukcje, które zastosować można nawet w obszarach zagrożonych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Łątka odwoływał się tu do współpracy z Shigeru Banem, który znany jest z zaangażowania na rzecz ofiar tsunami. Shigeru Ban opracował struktury, które dzięki elastyczności papieru odporne są na niekorzystne warunki pogodowe. Jerzy Łątka, podobnie jak Shigeru Ban, sporządził projekt tymczasowego domu dla uchodźców, jako alternatywę dla namiotów i kontenerów. Wspominał także budowę szkoły podczas wyjazdu do Japonii. Odwoływał się również do innych swoich projektów, a także do pracy ze studentkami i studentami Politechniki Wrocławskiej. W ramach prowadzonych przez siebie zajęć testuje bardzo wiele sposobów wykorzystania papieru, np. struktury plastra miodu. Jego studenci nie tylko projektują, ale również dużo pracują ręcznie i eksperymentują z materiałami. Jerzy Łątka podkreślał, że papier jest wbrew pozorom zaskakująco trwałym tworzywem, ale nawet jego organiczność i podatność na wodę stanowi zaletę, ponieważ dzięki temu staje się materiałem nieszkodliwym dla środowiska i łatwo poddającym się recyklingowi. Dla Łątki architektura musi problematyzować wartość wieczności. Zwrócił uwagę na niedawny pożar katedry Notre Dame w Paryżu. We Wrocławiu postanowił więc postawić „Obiekt Niemożliwy”, który będzie papierową konstrukcją gotyckiego sklepienia krzyżowego. Obiekt pod wpływem warunków atmosferycznych ulegnie stopniowemu rozkładowi.

W spotkaniu wzięła udział Dziekan Wydziału Architektury PP, profesor Ewa Pruszewicz-Sipińska, która wyraziła uznanie dla dokonań miesięcznika, a z okazji 25-lecia „A-m” złożyła redakcji życzenia na następne lata. Zadeklarowała także otwartość na przyszłą współpracę. Wśród słuchaczy spotkania znajdowało się również grono pracowników wydziału.

Wykład Macieja Lewandowskiego, przedstawiciela firmy Zumtobel, podobnie jak w Warszawie 21 maja, dotyczył związku oświetlenia z psychofizjologią ludzi. Po wykładzie Maciej Lewandowski zaprezentował praktyczne wykorzystanie sprzętu Zumtobel, które dopełniało zagadnienia poruszone w wykładzie.

Studentki i studenci podczas warsztatów pracowały w trzech grupach, pod opieką specjalistów Zumtobel Group. Każda otrzymała zadanie wykonania projektu oświetlenia jednego z trzech różnych obiektów. Pierwszym był ceglany, dziewiętnastowieczny obiekt pofabryczny, drugim przestrzeń sklepu, trzecim przestrzeń biurowa z kantyną. Każda z tych przestrzeni wymagała innego typu oświetlenia i skupienia się na różnych aspektach: ekspozycji elewacji i otoczenia budynku na wąskiej działce w Łodzi; ekspozycji produktów w sklepie; oddzieleniu nieformalnej przestrzeni odpoczynku od pomieszczeń biurowych. Po przygotowaniu koncepcji trzy grupy zaprezentowały swoje projekty i były ocenione przez reprezentantów firmy. Po warsztacie studenci i studentki otrzymały certyfikaty z warsztatów oraz katalogi Zumtobel Group.