Przemo Łukasik Warszawa 21.05.19

i

Autor: Jędrzej Sokołowski Przemo Łukasik podczas wykładu, fot. Jędrzej Sokołowski

Obiekty Niemożliwe: spotkanie z Przemem Łukasikiem i Zumtobel Group w Warszawie

2019-06-17 14:00

Przemo Łukasik w wykładzie opowiedział o kulisach projektu i związku z opracowywanym miejscem – dawną elektrociepłownią Szombierki. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na Szombierki w najbliższej okolicy i zaapelowanie o ochronę dziedzictwa poprzemysłowego Bytomia.

21 maja 2019 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbył się wykład Przema Łukasika oraz wykład i warsztaty Macieja Lewandowskiego, z firmy Zumtobel Group. Wydarzenie miało na celu przybliżyć projekt jednego z trzech „Obiektów Niemożliwych”, zaplanowanych na uczczenie 25-lecia „A-m”, które pojawią się w Krakowie, Bytomiu i Wrocławiu. Autorem zaprezentowanego podczas wykładu projektu bytomskiego jest Przemo Łukasik we współpracy z Zumtobel Group.

Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Architektury PW, prof. Jan Słyk. Wśród słuchaczy znajdowało się również grono profesorów.

Redaktor naczelna „A-m” Ewa Porębska przedstawiła ideę cyklu oraz zaprosiła studentów i studentki do uczestnictwa w konkursie na opracowanie oświetlenia wybranego przez siebie miejsca pasującego do miana „Obiektu Niemożliwego”.

Przemo Łukasik w wykładzie opowiedział o kulisach projektu i związku z opracowywanym miejscem – dawną elektrociepłownią Szombierki. Podkreślał przywiązanie do Śląska, Bytomia i architektury przemysłowej. Wychował się w Bytomiu, a później zamieszkał na terenie tamtejszych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”, w dawnej lampiarni, którą przerobił na dom jednorodzinny: słynny Bolko Loft („A-m” 1/04). Bytom boryka się dziś z wieloma problemami: miasto się wyludnia, a dawne fabryki, kopalnie i inne budynki, które reprezentowały kiedyś siłę gospodarczą miasta, popadają w ruinę. Jednym z takich miejsc jest zabytkowa elektrociepłownia Szombierki, którą wybudowano na początku XX wieku. Dziś nie produkuje ona energii i pomimo wielu inicjatyw, jak „EC Generator”, nadal niejasne jest jaką będzie pełnić funkcję w przyszłości. W ramach swojego projektu Przemo Łukasik wykorzystuje wielkie kominy elektrociepłowni górujące nad okolicą. Na szczycie jednego z nich zamontuje oświetlenie, opracowane wspólnie z firmą Zumtobel, które będzie nakierowane na okolicę. Ideą architekta było skojarzenie komina z latarnią morską. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na Szombierki w najbliższej okolicy i zaapelowanie o ochronę dziedzictwa poprzemysłowego Bytomia. Łukasik omawiał również proces ścisłej współpracy z Zumtobel Group, kluczowy dla tego projektu. Na jej przykładzie zwracał uwagę na to, że indywidualne koncepcje i wizje są zależne od wielu stron odpowiedzialnych za realizację. Architektki i architekci powinni więc umieć pracować grupowo i dbać o zróżnicowane relacje.

Wykład Macieja Lewandowskiego, przedstawiciela firmy Zumtobel, dotyczył związku oświetlenia z psychofizjologią ludzi. Przybliżał także relację pomiędzy światłem a odbiorem i funkcjonowaniem architektury. Światło wpływa na produktywność pracowników, decyzje konsumentów i odbiór przestrzeni przez użytkowników. Według Lewandowskiego architekci i architektki powinni uwzględniać dokładny projekt oświetlenia w swoich realizacjach, a także współpracować ze specjalistami, którzy pomogą dobrać odpowiedni sprzęt.

Warsztaty z firmą Zumtobel były praktyczną prezentacją urządzeń o różnym zastosowaniu, która dopełniała zagadnienia przywołane w trakcie wykładu.