Success Stories

i

Autor: Archiwum Architektury Graphic: Wojciech Motyka

Success Stories student workshop starts in a five days!

2016-09-07 20:44

Group of 20 people consists of students and tutor travels to Venice for 6-day workshop, which will held during the 15th International Biennale of Architecture.

On the first day of workshop, each participant will have to present the four countries participating in this year's Biennale, drawn during the meeting in Warsaw. Students will present basic information collected independentlu (population, currency, GDP per capita, unemployment, etc..), but also they present the responses from curators of the national pavilions. Over the next days, the students will see the exhibitions in the national pavilions and the Arsenale and will work with tutors on the brochure and summarising presentation .

I was very surprised of the positive response from the curators. Most of them, have immediately agreed to complete the questionnaire, and also expressed a keen interest in our project. Thanks to the information that I  get so far, I recognized many projects which had never heard before - says one of the participants Michał Wasielewski, student of the first year of master studies at the Faculty of Architecture on the Wrocław University of Technology.

Materials collected from the questionnaires and from observations made during the workshop in Venice will help to prepare the first global report summarizing condition of architecture in the world. The results present in the brochure, video, graphics and charts.

The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion on 16 September at the polish pavilion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków.

Już za 5 dni rozpoczynają się warsztaty studenckie Success Stories w Wenecji!

W przyszły poniedziałek, 20-to osobowa grupa uczestników i tutorów wyrusza do Wenecji na 6-cio dniowe warsztaty, które odbywają się podczas 15. Międzynarodowego Biennale Architektury.

Już pierwszego dnia każdy z uczestników będzie musiał zaprezentować cztery kraje biorące udział w tegorocznym Biennale, wylosowane podczas spotkania w Warszawie. Studenci przedstawią podstawowe informacje zebrane samodzielnie (populacja, waluta, PKB na mieszkańca, bezrobocie itp.) oraz odpowiedzi od kuratorów poszczególnych pawilonów. Przez kolejne dni studenci będą zwiedzać wystawy w pawilonach narodowych i Arsenale oraz pracować wspólnie z tutorami nad broszurą i prezentacją podsumowującą.

Największym zaskoczeniem okazała się bardzo pozytywna reakcja kuratorów. Większość z nich od razu zgodziła się wypełnić kwestionariusz, a także wyraziła żywe zainteresowanie naszym projektem. Dzięki informacjom, jakie udało mi się dotąd uzyskać, poznałem wiele projektów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem – mówi jeden z uczestników warsztatów Michał Wasielewski, student pierwszego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie zebranych przez siebie wiadomości oraz obserwacji dokonanych podczas pobytu w Wenecji uczestnicy przygotują pierwszy globalny raport podsumowujący kondycję architektury na świecie. Wyniki przedstawią w formie broszury, filmu, grafiki i wykresów. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w 16 września w pawilonie polskim i podczas listopadowej konferencji w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.