3 konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie 2017

i

Autor: Archiwum Architektury

3 konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie 2017

2017-07-24 18:41

Najbliższa edycja Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (MBA KRK 2017) odbędzie się w dniach 12-17 października 2017 roku pod hasłem "Podwórze – pole wyobraźni". Trwa nabór prac na trzy konkursy, które wyłonią uczestników wydarzenia.

Biennale Architektury w Krakowie to cykliczne wydarzenie, którego historia sięga 1985 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Temat odwołuje się do ruchu "placemaking", który narodził się pod wływem badań ludzkich zachowań w przestrzeniach zurbanizowanych, które w latach 70. przeprowadził amerykański urbanista i dziennikarz William H. Whyte. "Placemaking" to koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej, która zakłada wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną. Placemaking ma aktywować lokalne społeczności, angażować sąsiadów do tworzenia wspólnie użytkowanych miejsc, sprzyjać poprawie zdrowia i samopoczucia, budować więzi sąsiedzkie. Podążając za tą myślą tematem i przedmiotem działań w ramach biennale staną się różne przestrzenie: podwórka i wnętrza kwartałów śródmiejskich, a także krajobraz pomiędzy blokami osiedli z czasów PRL.Zadaniem uczestników będzie sformułowanie wypowiedzi osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia: 1) projektowanie miasta w mikroskali, 2) miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej, 3) poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni, 4) poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni. Służą temu trzy konkursy:

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistycznyKonkurs A ma charakter otwarty, koncepcyjny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie A: 4 września 2017. Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk. Nagrody: I nagroda – 50 000 PLN II nagroda – 30 000 PLN III nagroda – 20 000 PLN

Konkurs B – konkurs seminariumPrzedmiotem konkursu są referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace dotyczące kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie B: 16 sierpnia 2017. Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska. Nagrody:I nagroda – 10 000 PLN II nagroda – 6 000 PLN III nagroda – 4 000 PLN

Konkurs C – konkurs multimedialnyCelem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy nawiązującej do tematu przewodniego MBA, a operującej takimi narzędziami jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017. Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek. Nagrody: nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN

Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie międzynarodowe Jury w składzie: - Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska - Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska - Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska - Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska - Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska - Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia - Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy - Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich trzech konkursów dostępne na stronie Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.