Architektura MuratorKonkursyKolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej

Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej

Startuje przetarg na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego nowego centrum Dąbrowy Górniczej w oparciu o zwycięską pracę biura Analog Piotra Śmierzewskiego. Termin składania ofert mija 14 lipca 2020 roku.

Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej
Wnętrze tzw. Zagłębiowskiego Rynku Smaków – przestrzeń typu food hall w hali H3, proj. Analog Studio

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji nowego centrum Dąbrowy Górniczej władze miasta wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły jeszcze w 2018 roku. Zadaniem uczestników było m.in. zaproponowanie zagospodarowania blisko 4-hektarowy teren dawnej fabryki obrabiarek Defum wraz z zaadaptowaniem poprzemysłowych hal na funkcje rekreacyjne i kulturalne, a także taką aranżację pobliskich przestrzeni między ul. Kolejową, Konopnickiej i Kościuszki, by w wygodny sposób łączyły to nowe centrum z planowanym dworcem kolejowym. Zwyciężyła projekt biura Analog Piotra Śmierzewskiego. Zwycięska praca najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy – mówił podczas ogłoszenia wyników przewodniczący jury Henryk Zubel.

Pod koniec 2019 roku biuro Analog przygotowało jeszcze szczegółową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną priorytetowego obszaru rewitalizacji. Jest ona podstawą ogłoszonego właśnie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Inwestycja przewiduje modernizację i zaadaptowanie do nowych funkcji części budynków pofabrycznych, a części wyburzenie i uzupełnienie obiektami nowo projektowanymi. Notabene, jeden z dawnych budynków, mieszczących niegdyś warsztat elektryczny, został już odrestaurowany i pełni rolę wielofunkcyjnego obiektu pilotażowego.

Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej
Aksonometria nowego centrum Dąbrowy Górniczej; proj. Analog Studio

Zasięg projektów w I etapie obejmuje przygotowanie projektów budowlanych całego obszaru inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu, małej architektury oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, a tzw. obszaru centralnego projektu w zakresie branży drogowej, zieleni, systemu informacji wizualnej, a także projektów budowlanych poszczególnych obiektów w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wraz z wytycznymi do planów ochrony zdrowia. Dopiero po przyjęciu i zatwierdzeniu przez zamawiającego projektów budowlanych wykonawca będzie mógł sporządzić projekty wykonawcze. Obszar całej inwestycji wynosi 48 879 m², a obszar centralny ok. 18 550 m².

Fabryka pełna życia i nawiązań do tożsamości Zagłębia

Przetarg ogłosiła miejska spółka Fabryka Pełna Życia, powołana dla realizacji priorytetowych zadań określonych w Programie Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Naszym zadaniem w pierwszym etapie jest rewitalizacja terenów byłej fabryki obrabiarek Defum oraz terenów przyległych do dworca kolejowego. Przestrzeń nowego centrum Dąbrowy wyróżniać będą, widoczne na każdym kroku, odwołania do zagłębiowskiej tożsamości. Rośliny zaplanowano jako integralną część zabudowy. Kompozycje roślinne będą nawiązywać do gatunków występujących na obszarze Zagłębia, w oparciu o sporządzoną inwentaryzację dendrologiczną. Ponadto, dobór roślinności wzbogacono o gatunki kojarzone z krajobrazem Dąbrowy Górniczej i jej okolic. W celu maksymalnego zmniejszenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w koncepcji architektonicznej zaproponowano zastosowanie tzw. zielonych dachów retencyjnych oraz powtórne wykorzystywanie wód opadowych – mówi Wojciech Czyżewski, prezes zarządu Fabryki Pełnej Życia.

Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej
Jedna z hal na terenie dawnej fabryki Defum; fot. Radosław Kaźmierczak/archiwum Fabryki Pełnej Życia

Fabryka Pełna Życia to przełomowy projekt w 100-letniej historii Dąbrowy Górniczej. Teren Fabryki Obrabiarek Ponar-Defum od końca XIX wieku był całkowicie zamknięty dla mieszkańców. Teraz ma się stać wizytówką miasta. Projekt zagospodarowania poprzedziły wielostopniowy proces konsultacji społecznych. Przyjęliśmy założenie, że Fabryka Pełna Życia będzie miejscem relaksu, gdzie będzie można zobaczyć film, obejrzeć wystawę, napić się dobrej kawy i zjeść coś dobrego – nowego w mieście. Będzie to miejsce z bogatą ofertą eventów kulturalnych, działań społecznych i ekologicznych – podkreśla Wojciech Czyżewski. Termin na składanie ofert w przetargu mija 14 lipca 2020 roku. Więcej informacji na stronie www.fabrykapelnazycia.eu.

Autor: (Red.)
Polacy z nagrodą w konkursie Architizer A+Awards 2020! Ponad 500 ekspertów z całego świata oceniających zgłoszenia, przeszło 100 kategorii i tylko jeden projekt z Polski. Koncepcja nowego centrum Dąbrowy Górniczej pod nazwą Fabryka Pełna Życia autorstwa biura Analog Piotra Śmierzewskiego zwyciężyła w plebiscycie internetowym Architizer A+Awards 2020.
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły wyniki międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Zwyciężyła praca biura ANALOG Piotra Śmierzewskiego.