Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na projekt Ogrodu XXI wieku wraz z pawilonem wystawienniczym. WYNIKI

Konkurs architektoniczny na projekt Ogrodu XXI wieku wraz z pawilonem wystawienniczym. WYNIKI

W warszawskich Łazienkach powstać ma nowy pawilon ekspozycyjny o powierzchni wystawowej 1800 m2. Autorzy nagrodzonej koncepcji zaprezentują wstępny projekt 14 stycznia 2014 r. o godz.12.00 w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich

W ramach rewitalizacji obszaru Łazienek Królewskich o powierzchni 2,5 hektara powstanie nowy ogród oraz 1800 m2 powierzchni wystawowej pod ziemią. Ogród zajmie miejsce parkingu, szklarni i nie zagospodarowanego dotąd  fragmentu terenu. Prezentacja i dyskusja dotycząca koncepcji konkursowej rozpocznie się 14 stycznia 2014 r. o godz.12.00 w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich
W spotkaniu udział wezmą laureaci konkursu, zespół architektów z Holandii i Polski: Mecanoo International, jojko + nawrocki architekci, Michael van Gessel oraz Delva Landscape Architects. Projektanci zaprezentują wstępny projekt pokonkursowy. Wnioski z dyskusji wykorzystane zostaną przez projektantów w dalszych pracach projektowych. Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza także do udziału w konsultacjach społecznych, prowadzony przez socjologa Pawła Kuczyńskiego (22 5266217, ogrodXXIwieku.konsultacje@communication.com.pl)

Więcej o konkursie

I nagrodę w konkursie architektonicznym otrzymały pracownie Mecanoo Architecten i jojko+nawrocki architekci
Mecanoo International B.V., Holandia
Jojko + nawrocki architekci s.c. Marcin Jojko, Katowice
Jojko + nawrocki architekci s.c. Bartłomiej Nawrocki, Katowice
Skład zespołu autorskiego: Brouwer Jelmar, Bortko Jakub, Delva Steven, van Gameren Dick, van Gessel Michael R., Guis Robbert, Kaal Sebastiaan, Konovalov Vladimir, Jojko Marcin, Jurasz Grzegorz, Korzuch Maria, Nawrocka Agnieszka, Nawrocki Bartłomiej, Swinder Bianka, Verlaan Joost, Weber Agnieszka, van der Weide Anne-Marie, Zaczek Iwona.

Autorzy nagrodzonej pracy przedstawili projekt pawilonu w całości ukrytego pod projektowanym ogrodem. Na wyniesionej w ten sposób platformie powstać ma łąka z miejscowymi roślinami. Jury podkreśliło funkcjonalne rozwiązanie obsługi publiczności, przestrzeni wystawienniczej, jej zwartość oraz możliwości elastycznego kształtowania. Doceniło także dobre powiązanie projektowanego ogrodu z perspektywą widokową na łąki krajobrazowe od strony północnej, a także właściwe propozycje zastosowania technologii proekologicznych uzupełnianych metodami pasywnymi, oraz propozycjami użycia materiałów odnawialnych.
Główne wejście do pawilonu znajdować się będzie od strony Alei Chińskiej, na przedłużeniu jednej z ważniejszych ścieżek modernistycznego ogrodu. Projektanci zaplanowali dodatkowe wejście od zachodu, pozwalające na udostępnienie wystaw poza godzinami otwarcia parku łazienkowskiego. Zaprojektowanie dodatkowego wejścia pozwoliło na wypiętrzenie punktu widokowego, dzięki czemu zwiedzający będą mogli zobaczyć z góry Ogród XXI wieku i inne części Łazienek. Sam pawilon wystawienniczy jest ukryty pod ogrodem, zaznaczając swoją obecność tylko przez wypiętrzenie gruntu i punkty wejściowe. Autorzy podkreślają, że układ przestrzeni jest interpretacją cech historycznych ogrodów krajobrazowych, przełożeniem ich na język współczesnej architektury.
Wystawy prezentowane mogą być w dwóch dużych salach. Projektanci przewidzieli też możliwość podziału przestrzeni wystawienniczej i równoczesne eksponowanie kilku wystaw.

I nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt Ogrodu XXI wieku i pawilonu wystawowego otrzymały pracownie Mecanoo Architecten i jojko+nawrocki architekci
I nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt Ogrodu XXI wieku i pawilonu wystawowego otrzymały pracownie Mecanoo Architecten i jojko+nawrocki architekci

II nagrodę otrzymała pracownia WXCA
Skład zespołu autorskiego: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek, Marcin Bieńka, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek.
Nagrodę przyznano za prosty funkcjonalnie i przestrzennie układ parkowy z wolnostojącym pawilonem wystawowym. Bryła pawilonu trafnie nawiązuje do skali historycznych obiektów Łazienek. Proponowana architektura charakteryzuje się surowością, prostotą i ekonomią. Założenie ogrodu – parku kontynuuje tradycje rozwiązań krajobrazowych (z opinii jury).


II nagroda w konkursie na projekt Ogrodu XXI wieku dla Łazienek Królewskich w Warszawie; makieta projektu WXCA
II nagroda w konkursie na projekt Ogrodu XXI wieku dla Łazienek Królewskich w Warszawie; makieta projektu WXCA. Fot. Konrad Stasiuk
Pawilon wielofunkcyjny i park z tężniami solankowymi w Dębowcu Wielofunkcyjny pawilon usługowy wraz z parkiem z tężniami solankowymi ma stać się wizytówką Dębowca. Projekt architektoniczny przygotowało Studio Projektowe Jakub Gałęski z Bielska-Białej. Założeniem architektów było stworzenie obiektu atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Dębowiec po raz pierwszy  
Łazienki Królewskie w Warszawie. Modernizacja i nowe plany Łazienki Królewskie, jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, podawane są kompleksowej konserwacji. Pracom w Pałacu na Wodzie towarzyszą m.in. rewitalizacja parku, modernizacja systemów wentylacyjnych i centralnego ogrzewania. Zmienia się także otoczenie pałacu; na miejscu parkingu powstanie ukryta pod ziemią sala wystawowa i nowy ogród
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.