fotka z /zdjecia/noc_muzeow_01.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Konkurs na plakat promujący Noc Muzeów 2011 w Warszawie

2011-02-07 1:00

Plakat powinien nawiązywać do osoby Marii Skłodowskiej-Curie, której rok obchodzimy właśnie w 100. rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i absolwenci liceów plastycznych, studenci, absolwenci wydziałów projektowania, architektury lub kierunków artystycznych szkół wyższych z kraju i zagranicy

Fundacja Bęc Zmiana ogłasza konkurs na opracowanie plakatu promującego tegoroczną Noc Muzeów w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i absolwenci liceów plastycznych, studenci, absolwenci wydziałów projektowania, architektury lub kierunków artystycznych szkół wyższych z kraju i zagranicy.

Plakat powinien nie tylko być nowoczesny, przejrzysty i czytelny, nie tylko powinien promować Noc Muzeów w Warszawie, która w tym roku planowana jest na 14 maja, ale także powinien nawiązywać do osoby rodowitej warszawianki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, której rok obchodzimy właśnie w 100. rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla.

O NOCY MUZEÓW:Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w roku 1997. Głównym założeniem wydarzenia jest bezpłatne udostępnienie zbiorów muzealnych w nietypowych godzinach – akcja rozpoczyna się o 19.00 i trwa do późnych godzin nocnych. Obecnie Noc Muzeów organizuje ponad 120 miast Europy.W Warszawie Noc Muzeów po raz pierwszy odbyła się w 2004 roku, uczestniczyło w niej 11 muzeów. Z każdym rokiem zwiększa się liczba instytucji, które przyłączają się do akcji; w roku 2006 było ich już ponad 50, w 2008 – ponad 120, zaś w roku 2010 – ponad 170. Liczba zwiedzających jest trudna do oszacowania, nie tylko ze względu na ilość uczestniczących w wydarzeniu placówek, ale także ze względu na fakt, iż część imprez odbywa się w przestrzeni miejskiej. Najliczniej odwiedzane muzea podają, iż w czasie imprezy odwiedza ich ok. 12 000 gości.W Warszawie, poza muzeami, w przedsięwzięciu uczestniczą galerie, instytucje kulturalne, ale także placówki, których działalność na co dzień nie jest związana ze sztuką. Z okazji Nocy Muzeów organizowane są specjalne wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania z artystami oraz udostępniane są wnętrza zabytkowych budynków, w których mieszczą się siedziby różnych instytucji. W stolicy dodatkowym elementem przedsięwzięcia jest transport organizowany specjalnie na Noc Muzeów. Po wyznaczonych między muzeami trasach jeżdżą bezpłatne autobusy, wśród których największą atrakcję stanowią autobusy zabytkowe, zwane potocznie „ogórkami”. Noc Muzeów w Warszawie, od pierwszej edycji koordynuje Biuro Promocji Miasta.

Termin zgłaszania prac mija 28 marca 2011.

Jury w składzie:Katarzyna Ratajczyk – Dyrektor Biura Promocji MiastaAndrzej Mańkowski – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Promocji MiastaArtur Frankowski – Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, studio FontarteGrzegorz Piątek – Warszawa, Europejska Stolica Kultury 2016Czesława Frejlich – redaktor naczelna kwartalnika „2+3D”;Jerzy Porębski – dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, ASP w Warszawie;Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana;

Nagrody: I miejsce: 4 000 PLN, II miejsce: 2 500 PLN, III miejsce: 1 500 PLN

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.funbec.eu/noc_2011

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2011 roku. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.funbec.eu/noc_2011

Konkurs organizowany jest przez Fundację Bęc Zmiana na zlecenie miasta stołecznego Warszawy – organizatora Nocy Muzeów w Warszawie.

fotka z /zdjecia/noc_muzeow.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury