Architektura MuratorKonkursyKonkurs na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki

Konkurs na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki

Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża. Zwyciężyła pracownia Restudio Jacaszek Architekci z Gdańska, proponując m.in. budowę amfiteatralnego placu nadwodnego, który miałby się stać rodzajem zwornika między portem a centrum miasta.

Konkurs na zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki
Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie, proj. Restudio Jacaszek Architekci, I nagroda

Zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami konkursu architektonicznego było opracowanie koncepcji dla śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Na powierzchni ok. 11 ha przewidziano m.in. realizację nowego portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej oraz ogólnodostępnej przestrzeni wypoczynkowej. Całe założenie od strony północno-wschodniej ograniczone będzie kompleksem leśnym i linią brzegową jeziora Guzianka Duża, a od strony południowo-zachodniej pasem drogowym ul. Dworcowej i Mazurskiej. Perspektywicznym celem konkursu jest przesunięcie funkcjonalnego „środka ciężkości” miasta w kierunku jego atrakcyjnych, rozwojowych terenów, w sposób strukturalny korygując dzisiejszy układ funkcjonalno-przestrzenny śródmieścia oraz towarzyszący mu „tranzytowy” wizerunek Rucianego-Nidy – czytamy w regulaminie.

W skład ośmioosobowego jury weszli architekci: Zbigniew Maćków (przewodniczący), Wojciech Gadomski, Marcin Brataniec i Adriana Patalas, a także Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy, sekretarz miasta Danuta Kowalewska, Małgorzata Lidia Kaczmarczyk, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Artur Chudzik, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Funkcje zastępców sędziów pełnią Marek Kaczmarczyk, inspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych i architektka Anna Dąbrowska-Sosak, a sekretarza konkursu – architektka Małgorzata Zyskowska.

Pula nagród wyniosła 70 tys. zł. Pierwsze miejsce, 35 tys. zł i i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego otrzymało Restudio Jacaszek Architekci z Gdańska (architekci Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Marta Marszałek, Piotr Woszczalski, Filip Murzhak).

Główny założeniem autorów było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni nadającej Rucianemu-Nidzie nową tożsamość. Zaproponowali budowę amfiteatralnego placu nadwodnego, który stałby się zwornikiem pomiędzy portem a centrum miasta oraz utworzenia czytelnych osi komunikacyjnych i widokowych na jezioro w oparciu o charakterystyczną, pierwotną kompozycję, jaką tworzyły hala traków i basen spławny do drewna.

W miejscu hali i towarzyszących jej oryginalnych artefaktów przewidzieli obiekt wielofunkcyjny, który z jednej strony mógłby uzupełniać ofertę sąsiadującego hotelu (np. poprzez dodatkową gastronomię i sale konferencyjne), z drugiej – mieścić na przykład przestrzenie ekspozycyjne związane z historią tartaku, świetlicę czy bibliotekę.

Obiekty towarzyszące: kapitanat, hangary, zaplecze socjalno-sanitarne i hotel realizują postulaty architektury ukrytej – budynki wpisują się w naturalne ukształtowanie terenu i nie konkurują z otoczeniem. Zielone dachy stanowią naturalne przedłużenie projektowanego założenia parkowego i pełnią funkcję atrakcyjnych punktów widokowych na port i jezioro – tłumaczą architekci.

Konkurs na zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki
Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie, proj. Restudio Jacaszek Architekci, I nagroda

Druga nagroda w wysokości 20 tys. zł przypadła pracowni D+P Architektura z Katowic (architekci Paweł Skóra, Dorota Skóra). Punktem wyjścia dla projektu całego założenia były w tym przypadku przede wszystkim pozostałości dawnego tartaku: budynek kotłowni z kominami, fundamenty po hali traków oraz basen rozdzielczy i droga dojazdowa.

Architekci zaproponowali układ kompozycyjny w formie pasów wyznaczających kolejne strefy: basenu portowego oraz kąpieliska, strefy obsługującej z parterowym obiektem wkomponowanym w naturalne ukształtowanie terenu czy parku z charakterystycznym placem w kształcie okręgu otoczonego dwoma drewnianymi pierścieniami. Biegnące przez park miejski ścieżki płynnie przechodzą w ciągi komunikacyjne mariny, poczym łączą się z naturalnie wyznaczonymi szlakami przez kanał spławny lub linię lasu. Kompozycję urbanistyczną opartą na prostolinijnej siatce rozszerzono na tereny rozwoju miasta, proponując różnorodną zabudowę, a jednocześnie zachowując kierunki i podziały przestrzeni – tłumaczą autorzy.

Główny wjazd na teren mariny zlokalizowany został od ulicy Dworcowej i prowadzi bezpośrednio na teren starego tartaku i projektowanych miejsc parkingowych. Na terenie obsługi turystyki wodnej zaprojektowano ciągi piesze z warunkowym przejazdem aut w celu zaokrętowania lub serwisu. Jedyna droga dla samochodów zlokalizowana jest na styku terenów mariny i strefy rozwoju miasta.

Konkurs na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki
Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie, proj. D+P Architektura, II nagroda

Trzecie miejsce i 10 tys. zł zdobyła Pracownia Architektoniczna Format z Kielc (architekci Robert Tarczyński, Agnieszka Legut, Łukasz Stępień, Emilia Król-Tarczyńska). Autorzy z jednej strony starali się zachować naturalne walory krajobrazowe nabrzeży, z drugiej ślady układu przestrzennego dawnego tartaku. Zespół obiektów obsługi turystyki wbudowali w krzywiznę skarpy, a część noclegową w sąsiedztwie basenu portowego zaproponowali w postaci niskiej, parterowej zabudowy z płaskimi zielonymi dachami.

Całe założenie podzieli na kilka stref funkcjonalnych, atrakcyjnych dla różnych grup, od mieszkańców, po wczasowiczów i żeglarzy, w tym seniorów, dzieci czy osób z niepełnosprawnościami. Rolę tranzytowej zieleni miejskiej, zapewniającej piesze i rowerowe skomunikowanie istniejącego ciągu ul. Dworcowej ze strefą linii brzegowej jeziora Guzianka Duża pełnić będzie tzw. Zielony Spójnik Miasta – tłumaczą architekci.

Kolejne zaproponowane strefy to: strefa portu jachtowego „Ruciane – Przystań!” z dwukierunkowym torem wodnym o szerokości 12-14 m i basenem portowym umożliwiającym cumowanie 152 jednostkom, strefa wypoczynku nad wodą „Plaża Miejska”, strefa obsługi turystyki wodnej „Dawny Tartak” czy Strefa Rozwoju Miasta, w której przewidziano wprowadzenie pasa zieleni izolującej planowane tereny produkcyjno-magazynowe od strefy obsługi turystyki.

Konkurs na zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki
Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie, proj. Pracownia Architektoniczna Format, III nagroda

Jury przyznało też jedno wyróżnienie w wyskości 5 tys. zł. Otrzymała je Inicjatywa Projektowa z Warszawy (architekci Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Wiktoria Brzezicka, Diana Kuciarska, Iwona Pawlak, Bogusława Szlachciak, Aleksadra Wichowska).

Architekci oparli swój projekt o nowy ciąg pieszo-rowerowy, przecinający cały obszar opracowania, a jednocześnie łączący poszczególne strefy założenia. Na powstały w ten sposób „kręgosłup” nanieśli trzy punkty węzłowe o różnym charakterze i przeznaczeniu. Formalna promenada łączy teren urządzonej zieleni miejskiej, port jachtowy, strefę obsługi turystyki i strefę wypoczynku nad wodą w spójną całość, otwierającą miasto w kierunku szlaku wodnego – wyjaśniają autorzy.

Promenadę tę uzupełnili o krajobrazową ścieżkę, miękko oplatającą park Andersa, a zwieńczoną wieżą widokową na końcu naturalnego cypla, wydzielającego basen portowy. Nowo projektowane obiekty postanowili w jak największym stopniu wpisać w istniejące ukształtowanie terenu. Proste, horyzontalne kształty budynków podkreślają naturalny krajobraz. Decyzja ta wynikała również z założenia niekonkurowania z przyrodą organiczną formą nowych obiektów kubaturowych – czytamy w założeniach.

Konkurs na zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie: wyniki
Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie, proj. Inicjatywa Projektowa, wyróżnienie

Okolica jeziora Guzianka Duża w Rucianem-Nidzie

Autor: Piotr Prus
Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.
Modelowy plac zabaw: wyniki konkursu na wzorcową przestrzeń integracyjną Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik i Łukasz Kowalski zwyciężyli w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.