Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2022: przyjmowanie zgłoszeń

i

Autor: Archiwum Architektury

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2022: przyjmowanie zgłoszeń

2022-09-26 18:30

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Po raz kolejny poznamy najciekawsze budynki i przestrzenie publiczne regionu.

Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych realizaci sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego regionu od 2003 roku organizuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a statuetkę można zdobyć w trzech kategoriach: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. Ustanowienie nagrody pozwala na aktywny udział samorządu województwa małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie. Oczekiwanym efektem jej przyznawania jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski w projektowaniu i nowych inwestycjach budowlanych – tłumaczą organizatorzy. Do składania zgłoszeń uprawnieni są architekci, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego oraz organy administracji publicznej. W tym roku zgłoszenia w formie elektronicznej można nadsyłać do 31 października 2022 roku na adres e-mail: sarp@sarp.krakow.pl.W jury 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza zasiadają: Stanisław Bisztyga, radny sejmiku województwa małopolskiego, architekt Piotr Chuchacz, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, architektka i architektka krajobrazu Urszula Forczek-Brataniec, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, architekt Bartosz Haduch, laureat konkursu z 2020 roku, architekt Marek Kaszyński, prezes krakowskiego oddziału SARP, architektka Ewa P. Porębska, redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-murator”, Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes” oraz architekt Piotr Turkiewicz, małopolski konserwator zabytków. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl.

ZAPISZ SIĘ