Najlepiej zagospodarowane przestrzenie w Polsce 2019. Zgłoszenia

i

Autor: Archiwum Architektury Nagrodzone Grand Prix w ubiegłej edycji konkursu Bulwary Wiślane w Warszawie (od mostu Śląsko Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego), inwestor: Urząd Miasta st. Warszawy, projektanci: RS Architektura Krajobrazu, Artchitecture, Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci, Dariusz Dołowy – Water Home; fot. materiały TUP

Najlepiej zagospodarowane przestrzenie w Polsce 2019. Zgłoszenia

2019-05-22 17:45

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich organizują trzynastą edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Do konkursu zgłaszane mogą być realizacje oddane do użytkowania do końca roku poprzedzającego daną edycję. Organizatorzy czekają na propozycje od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Konkurs jest dwuetapowy. W drugim etapie właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu inwestycji. Podstawowe kryteria oceny jury odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego, podnoszenia atrakcyjności danego miejsca oraz racjonalnego gospodarowania funduszami. Zgłoszone przestrzenie oceniane będą w następujących kategoriach: Nowo wykreowana przestrzeń publiczna, Zrewitalizowana przestrzeń publiczna i Przestrzeń zieleni. Termin zgłoszeń: 25 czerwca 2019 www.tup.org.pl