Konkurs: Odmrażamy chłodnię

i

Autor: Archiwum Architektury

Odmrażamy chłodnię. Konkurs na projekt modernizacji i adaptacji budynku - Białystok

2013-01-11 17:43

Konkurs adresowany jest do studentów architektury i kierunków artystycznych; termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca

Odmrażamy chłodnię

i

Autor: Archiwum Architektury

Zabytkowa chłodnia w Białymstoku powstała w latach 50. XX wieku. Jej architektura wykazuje cechy typowe dla  przedwojennego modernizmu: osiowa, trójczłonowa fasada z wyższą częścią centralną i niższymi bocznymi ryzalitami, zaokrąglone naroża ryzalitów, szare, szorstkie tynki podzielone gładkimi lizenami, gzymsami i opaskami otworów okiennych, rytmiczne rozstawienie okien, w tym okrągłych i wysokich, wąskich, dzielonych pionowo. Uwagę zwracają również maszt zamontowany na zwieńczeniu osi fasady, a wewnątrz budynku – kielichowe filary wspierające strop. Ze względu na te cechy obiekt stanowi symboliczny łącznik z architekturą okresu międzywojennego (podobny budynek w Gdyni powstał na przełomie lat 20. i 30. Ubiegłego stulecia). Surowa forma, żelbeton, z którego został zbudowany, szare, szorstkie tynki i widoczne w materiale odciski szalunku pozwalają z kolei zaliczyć białostocki obiekt do wąskiego grona polskich realizacji brutalistycznych czytaj więcej KonkursFundacja UwB i Wydział Architektury PB ogłaszają konkurs, którego celem jest znalezienie nowej funkcji, pozwalającej na zachowanie tego obiektu. Celem konkursu jest znalezienie najciekawszych odpowiedzi na pytanie o przyszłość budynku białostockiej chłodni i jego otoczenia. Prace konkursowe mają za zadanie promowanie tego obiektu, zaprezentowanie go szerszemu gronu odbiorców i przekonanie ich o jego wysokiej wartości architektonicznej. Chcemy dać chłodni „drugie życie" i sprawić, by ta charakterystyczna, pod wieloma względami wyjątkowa architektura stała się jednym z symboli Białegostoku – mówią organizatorzy. Prace zgłaszać można w dwóch kategoriach:Kategoria A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy, otwarty, o charakterze studialnym na rewitalizację budynku chłodni i terenów przyległych objętych opracowaniem. Kategoria A adresowana jest do studentów architektury i urbanistyki.Kategoria B – konkurs jednoetapowy, otwarty, obejmujący wszelkie formy artystycznej wypowiedzi dotyczące przyszłych losów chłodni. Prace w tej kategorii mogą nadsyłać studenci kierunków artystycznych, architektury wnętrz oraz architektury i urbanistyki.LokalizacjaTeren objęty konkursem jest położony we wschodniej części miasta, w granicach osiedla Skorupy, bezpośrednio przy trasie wylotowej w kierunku przejścia granicznego z Białorusią. Osiedle Skorupy jest słabo powiązane ze śródmieściem zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie.Zachodnia część osiedla przypomina typową dzielnicę sypialnianą, złożoną w większości z zabudowy jednorodzinnej, ze słabo rozwiniętym zapleczem usługowym. W części wschodniej, bardziej zróżnicowanej pod względem skali, przez co również bardziej nieuporządkowanej, dominuje funkcja przemysłowa. Teren objęty konkursem znajduje się w centrum osiedla, w klinie ograniczonym dwiema głównymi osiami komunikacyjnymi. Budynek chłodni od strony zachodniej przylega do terenów zabudowy jednorodzinnej, od strony wschodniej do terenów przemysłowych.W każdej z kategorii przyznawane są osobne nagrody.NagrodyKategoria AI nagroda – Pakiet Autodesk Student SuiteII nagroda – voucher na szkolenie Autocad, Revit lub 3ds Max (dowolnie wybrany stopień i lokalizacja)III nagroda – pełny dostęp do 14 płatnych bibliotek CAD na portalu ARCHISPACEKategoria BI nagroda – CorelDRAW Graphics Suite X5 - Home & StudentII nagroda – voucher na szkolenie Autocad, Revit lub 3ds Max (dowolnie wybrany stopień i lokalizacja)III nagroda – pełny dostęp do 14 płatnych bibliotek CAD na portalu ARCHISPACETerminy1.03.2013 – termin przyjmowania prac konkursowych03.2013 – ogłoszenie wyników (dokładny termmin nie został określony)Więcej informacjiOrganizatorami konkursu są Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, z siedzibą pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 pok. 511, 15-097 Białystok, oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 11/15, 15-893 Białystok.Koordynator konkursu: Agata Lisowska – tel. 696 790 794,e-mail: konkurs.chlodnia@uwb.edu.plRegulamin i dalsze szczegóły: http://fundacja.uwb.edu.pl