Przestrzenie miejskie Łodzi: konkurs architektoniczno-urbanistyczny

i

Autor: Archiwum Architektury Woonerf przy ul. 6 sierpnia w Łodzi; fot. ŁÓDŹ.PL

Przestrzenie miejskie Łodzi: konkurs architektoniczno-urbanistyczny

2022-10-06 15:59

Władze Łodzi szukają pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznych w samym centrum miasta. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty zagospodarowania jednego z podwórek, parku kieszonkowego lub zielonych ścian. Nagrodzone koncepcje posłużą jako wytyczne dla przyszłych inwestycji.

Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta Łodzi. Jak czytamy w regulaminie, to kontynuacja serii konkursów będących profesjonalną dyskusją nad twórczymi rozwiązaniami adaptującymi historyczną tkankę łódzkiej strefy wielkomiejskiej do wymogów i potrzeb współczesności. Celem konkursu jest poprawa jakości przestrzeni publicznych, a co za tym idzie – jakości życia, zamieszkania i korzystania z obszaru centrum miasta. Przestrzenie wyznaczone do projektu zostały starannie dobrane jako obszary problemowe, wymagające przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.Uczestnicy mogą wybrać jedno z trzech zadań: zaprojektować park kieszonkowy przy skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i Struga, stworzyć nowe zagospodarowanie podwórka przy Piotrkowskiej 113 lub opracować koncepcję zagospodarowania zielonych ścian na nowo powstałych przebiciach wewnątrzkwartałowych w centrum miasta.W pracach należy zaproponować miejsca wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców Łodzi. Oczekiwane są rozwiązania, które stworzą unikalną, w pełni wartościową i multifunkcjonalną przestrzeń publiczną – podkreślają organizatorzy. W jury pod przewodnictwem architekta miasta Marka Janiaka zasiadają: Beata Konieczniak, zastępczyni dyrektora Biura Architekta Miasta, Marek Lisiak, główny specjalista w Zespole Rozwoju Miasta, Magdalena Talar-Wiśniewska, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Małgorzata Kasprowicz, dyrektorka Wydziału Urbanistyki i Architektury, Natalia Olszewska, p.o. kierownika oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Aleksandra Stępień, łódzka wojewódzki konserwator zabytków, Anna Wierzbicka, dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska, Małgorzata Kryzińska, dyrektorka Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Katarzyna Tręda-Pisera, miejska rzeczniczka osób niepełnosprawnych. Do składu sądu organizatorzy zaprosili tez przedstawicieli Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.Pula nagród w konkursie wynosi 100 tys. zł. W kategorii park kieszonkowy: 22,5 tys. zł, w kategorii podwórko miejskie: 32,5 tys. zł, a w kategorii zielone ściany: 45 tys. zł.  Nagrodzone projekty będą w całości lub części wykorzystywane jako rozwiązania modelowe i służyć jako wytyczne do późniejszych działań inwestycyjnych. Będą też wykorzystywane do celów edukacyjnych, a także w poglądowych materiałach planistycznych miasta Łodzi. Składanie prac do 14 listopada, ogłoszenie wyników – 25 listopada. Więcej informacji na stronie: bip.uml.lodz.pl.

ZAPISZ SIĘ