Architektura MuratorKonkursyRusza konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie

Rusza konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie

Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs architektoniczny na projekt bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Założenie powinno odznaczać się oryginalną i nowatorską formą odpowiadającą wyjątkowości lokalizacji tak by mogło się stać wizytówką nowoczesnej Warszawy - czytamy w regulaminie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 23 stycznia 2017 roku.

Konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie
Źródło: materiały prasowe

W ciągu kilku ostatnich lat Warszawa zbliżyła się do rzeki. Praski brzeg Wisły, gdzie znajduje się pięć plaż i rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, pozostał naturalny. Natomiast lewy z istniejącymi i powstającymi bulwarami staje się wielkomiejską, nadrzeczną promenadą. Pierwszy odcinek wiślanego bulwaru – bulwar Jana Karskiego – otwarto blisko półtora roku temu. Obecnie trwa budowa drugiego fragmentu – od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego o długości 1,2 kilometra. Pierwsi spacerowicze powinni wejść na nadwiślańską promenadę w lecie przyszłego roku. Teraz miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na kolejny odcinek bulwarów - od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego.

Bulwary warszawskie są tak samo zróżnicowane jak miasto – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta stolicy – Od salonu po rekreację i żeglugę. W konkursie na III etap trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby to miejsce zszyć z miastem. Zależy nam na wprowadzeniu tam różnych aktywności, im bliżej Portu Czerniakowskiego tym więcej.

W pierwszym etapie, uczestnicy składać będą opracowania studialne. Ich oceną zajmie się jedenastoosobowy sąd konkursowy, w którego skład wchodzą:

- Zbigniew Maćków (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – przewodniczący;
- Tomasz Majda (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich) – sędzia referent ds. urbanistyki;
- Maria Saloni-Sadowska (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – sędzia referent ds. architektury;
- Łukasz Węcławski (architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich) – asystent sędziego referenta;
- Krzysztof Domaradzki (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich);
- Michał Olszewski (zastępca prezydenta m.st. Warszawy);
- Marek Mikos (architekt, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);
- Wojciech Wagner (zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);
- Marek Piwowarski (dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły);
- Łukasz Puchalski (dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy);
- Grzegorz Gądek (prezes zarządu, fundacja Skwer Sportów Miejskich).

Zadanie uczestników konkursu będzie polegało przede wszystkim zaprojektowaniu przestrzeni publicznej stanowiącej jeden z najbardziej reprezentacyjnych fragmentów Warszawy. W nowej przestrzeni powstaną miejsca o zarówno charakterze rozrywkowym, sportowym czy wypoczynkowym, jak również kulturalnym czy gastronomicznym. Kolejne odcinki bulwarów powinny podkreślać swój indywidualny charakter dzięki naprzemiennemu kształtowaniu terenów zieleni oraz terenów miejskich – zabudową plenerową, tymczasową lub stałą.

W koncepcji nie może również zabraknąć miejsc do sezonowego cumowania łudzi i statków żeglugi pasażerskiej, a także lokalizacji dla stałych toalet automatycznych. Preferowane jest, aby koncepcja zagospodarowania nabrzeży była twórczą kontynuacją rozwiązań formalnych i materiałowych zastosowanych na odcinkach bulwarów już zrealizowanych i będących w realizacji. W trakcie pierwszego etapu konkursu sędziowie będą mogli zwrócić się do uczestników z prośbą o doprecyzowanie przedstawionych koncepcji, a także złożenie dodatkowych materiałów.

Po dokonaniu wyboru najlepszych opracowań studialnych ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych. Duży nacisk w postępowaniu został położony na zagospodarowanie skweru Kahla. Zgodnie z postanowieniami regulaminu projektanci będą mieli za zadanie przedstawienie swojej koncepcji obiektu/obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na tym terenie.

Konkurs dotyczy nie tylko samego nadbrzeża, ale całego Powiśla i dzielnicy uniwersyteckiej. Ważne jest to co zostanie zaproponowane na skwerze Khala, bowiem to jest miejsce, gdzie miasto schodzi nad samą rzekę i nie jest niczym od niego oddzielone np. Wisłostradą – powiedział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni UM.

Nowy budynek lub zespół budynków ma pełnić funkcje wystawienniczo-widowiskowe, usługowe, handlowe oraz rekreacyjno-sportowe. Dlatego też we wnętrzu obiektu powinna znaleźć się sala wielofunkcyjna, a także zespół przestrzeni o możliwości różnorodnej adaptacji, zaplecze sanitarne i gastronomiczne i miejsca przeznaczone na stałe punkty handlowe. Utworzona w ten sposób, częściowo zadaszona przestrzeń publiczna, będzie stanowić całoroczne zaplecze dla aktywności i wydarzeń odbywających się w centralnej części bulwaru. Dzięki temu możliwa będzie aktywizacja tej części miasta w oparciu o zróżnicowane wydarzenia, m.in. wystawy, koncerty, jarmarki, targi czy imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W związku z dużym wpływem przedstawionych koncepcji zagospodarowania skweru Kahla na kosztorys inwestycji, zakres jej realizacji może zostać ograniczony do obszaru pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Poniatowskiego.

Nagrody:

I nagroda - 80 000 zł
II nagroda - 60 000 zł
III nagroda - 40 000 zł
Możliwe jest również przyznanie dwóch dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Mogą one wynieść po 35 000 zł.

Konkurs ma charakter realizacyjny, co oznacza, że zwycięzca postępowania zostanie zaproszony do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją.

Terminy:

9 stycznia 2017 - możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
23 stycznia 2017 –składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
18 lutego 2017 – wizja lokalna terenu opracowania konkursowego;
22 lutego 2017 – możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych;
15 maja 2017 – składanie opracowań studialnych (etap I konkursu);
31 maja 2017 – informacja o wyborze zakwalifikowanych do II etapu konkursu;
8 czerwca 2017 – możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu opracowania i składania prac konkursowych;
4 września 2017 – składanie prac konkursowych (etap II konkursu);
18 września 2017 – oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, przy współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie warszawskiego oddziału SARP.

Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: finaliści Jury 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy nominowało w konkursie 18 realizacji i wydarzeń. Teraz głos mają mieszkańcy. Swoich faworytów można wybierać do 27 maja.
Michał Spólnik i Marcin Kitala z nagrodą w konkursie eVolo Skyscraper 2022 W międzynarodowym konkursie eVolo Skyscraper 2022 po raz kolejny doceniono zespół z Polski. Za koncepcję wieżowca New Spring oferującego ekologiczne uprawy Michał Spólnik i Marcin Kitala zdobyli trzecią nagrodę.
Wyniki konkursu na projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego we wsi Góra Świętej Anny. Zwyciężyło wrocławskie biuro P2PA, proponując usytuowanie nowych przestrzeni częściowo pod ziemią, częściowo w prostopadłościennych bryłach wkomponowanych w krajobraz.
Sześcioro studentów z Polski w finale Saint-Gobain Architecture Students Contest Finał Saint-Gobain Architecture Students Contest po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Nasz kraj reprezentować będą trzy dwuosobowe zespoły studentów z Politechniki Wrocławskiej i Śląskiej.
Kolejny konkurs na zespół budynków Akademii Muzycznej w Krakowie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego ogłosiła nowy konkurs na zespół budynków dydaktycznych na Grzegórzkach. Realizacja projektu Franka Gehry’ego z 2017 roku okazała się zbyt droga.