Architektura MuratorKonkursyRusza konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie

Rusza konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie

Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs architektoniczny na projekt bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Założenie powinno odznaczać się oryginalną i nowatorską formą odpowiadającą wyjątkowości lokalizacji tak by mogło się stać wizytówką nowoczesnej Warszawy - czytamy w regulaminie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 23 stycznia 2017 roku.

Konkurs architektoniczny na projekt kolejnego odcinka bulwarów w Warszawie
Źródło: materiały prasowe

W ciągu kilku ostatnich lat Warszawa zbliżyła się do rzeki. Praski brzeg Wisły, gdzie znajduje się pięć plaż i rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, pozostał naturalny. Natomiast lewy z istniejącymi i powstającymi bulwarami staje się wielkomiejską, nadrzeczną promenadą. Pierwszy odcinek wiślanego bulwaru – bulwar Jana Karskiego – otwarto blisko półtora roku temu. Obecnie trwa budowa drugiego fragmentu – od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego o długości 1,2 kilometra. Pierwsi spacerowicze powinni wejść na nadwiślańską promenadę w lecie przyszłego roku. Teraz miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na kolejny odcinek bulwarów - od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego.

Bulwary warszawskie są tak samo zróżnicowane jak miasto – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta stolicy – Od salonu po rekreację i żeglugę. W konkursie na III etap trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby to miejsce zszyć z miastem. Zależy nam na wprowadzeniu tam różnych aktywności, im bliżej Portu Czerniakowskiego tym więcej.

W pierwszym etapie, uczestnicy składać będą opracowania studialne. Ich oceną zajmie się jedenastoosobowy sąd konkursowy, w którego skład wchodzą:

- Zbigniew Maćków (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – przewodniczący;
- Tomasz Majda (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich) – sędzia referent ds. urbanistyki;
- Maria Saloni-Sadowska (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – sędzia referent ds. architektury;
- Łukasz Węcławski (architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich) – asystent sędziego referenta;
- Krzysztof Domaradzki (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich);
- Michał Olszewski (zastępca prezydenta m.st. Warszawy);
- Marek Mikos (architekt, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);
- Wojciech Wagner (zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);
- Marek Piwowarski (dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły);
- Łukasz Puchalski (dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy);
- Grzegorz Gądek (prezes zarządu, fundacja Skwer Sportów Miejskich).

Zadanie uczestników konkursu będzie polegało przede wszystkim zaprojektowaniu przestrzeni publicznej stanowiącej jeden z najbardziej reprezentacyjnych fragmentów Warszawy. W nowej przestrzeni powstaną miejsca o zarówno charakterze rozrywkowym, sportowym czy wypoczynkowym, jak również kulturalnym czy gastronomicznym. Kolejne odcinki bulwarów powinny podkreślać swój indywidualny charakter dzięki naprzemiennemu kształtowaniu terenów zieleni oraz terenów miejskich – zabudową plenerową, tymczasową lub stałą.

W koncepcji nie może również zabraknąć miejsc do sezonowego cumowania łudzi i statków żeglugi pasażerskiej, a także lokalizacji dla stałych toalet automatycznych. Preferowane jest, aby koncepcja zagospodarowania nabrzeży była twórczą kontynuacją rozwiązań formalnych i materiałowych zastosowanych na odcinkach bulwarów już zrealizowanych i będących w realizacji. W trakcie pierwszego etapu konkursu sędziowie będą mogli zwrócić się do uczestników z prośbą o doprecyzowanie przedstawionych koncepcji, a także złożenie dodatkowych materiałów.

Po dokonaniu wyboru najlepszych opracowań studialnych ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych. Duży nacisk w postępowaniu został położony na zagospodarowanie skweru Kahla. Zgodnie z postanowieniami regulaminu projektanci będą mieli za zadanie przedstawienie swojej koncepcji obiektu/obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na tym terenie.

Konkurs dotyczy nie tylko samego nadbrzeża, ale całego Powiśla i dzielnicy uniwersyteckiej. Ważne jest to co zostanie zaproponowane na skwerze Khala, bowiem to jest miejsce, gdzie miasto schodzi nad samą rzekę i nie jest niczym od niego oddzielone np. Wisłostradą – powiedział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni UM.

Nowy budynek lub zespół budynków ma pełnić funkcje wystawienniczo-widowiskowe, usługowe, handlowe oraz rekreacyjno-sportowe. Dlatego też we wnętrzu obiektu powinna znaleźć się sala wielofunkcyjna, a także zespół przestrzeni o możliwości różnorodnej adaptacji, zaplecze sanitarne i gastronomiczne i miejsca przeznaczone na stałe punkty handlowe. Utworzona w ten sposób, częściowo zadaszona przestrzeń publiczna, będzie stanowić całoroczne zaplecze dla aktywności i wydarzeń odbywających się w centralnej części bulwaru. Dzięki temu możliwa będzie aktywizacja tej części miasta w oparciu o zróżnicowane wydarzenia, m.in. wystawy, koncerty, jarmarki, targi czy imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W związku z dużym wpływem przedstawionych koncepcji zagospodarowania skweru Kahla na kosztorys inwestycji, zakres jej realizacji może zostać ograniczony do obszaru pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Poniatowskiego.

Nagrody:

I nagroda - 80 000 zł
II nagroda - 60 000 zł
III nagroda - 40 000 zł
Możliwe jest również przyznanie dwóch dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Mogą one wynieść po 35 000 zł.

Konkurs ma charakter realizacyjny, co oznacza, że zwycięzca postępowania zostanie zaproszony do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją.

Terminy:

9 stycznia 2017 - możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
23 stycznia 2017 –składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
18 lutego 2017 – wizja lokalna terenu opracowania konkursowego;
22 lutego 2017 – możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych;
15 maja 2017 – składanie opracowań studialnych (etap I konkursu);
31 maja 2017 – informacja o wyborze zakwalifikowanych do II etapu konkursu;
8 czerwca 2017 – możliwość nadsyłania pytań dotyczących regulaminu opracowania i składania prac konkursowych;
4 września 2017 – składanie prac konkursowych (etap II konkursu);
18 września 2017 – oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, przy współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie warszawskiego oddziału SARP.

Konkurs na projekt schroniska na górze Jeżowa Woda w Beskidach Fundacja Ideanova ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt schroniska z restauracją i małym planetarium na górze Jeżowa Woda koło Nowego Sącza. Przyszły inwestor planuje obiekt na miarę słynnego obserwatorium na Śnieżce.
Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.