Wyniki konkursu na plac Orła Białego w Szczecinie

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie, proj. Orłowski Szmański Architekci, I nagroda

Wyniki konkursu na plac Orła Białego w Szczecinie

2019-02-05 18:46

W konkursie na zagospodarowanie jednej z najważniejszych przestrzeni publicznych Szczecina zwyciężyło lokalne biuro Orłowski Szymański Architekci. Był to pierwszy konkurs w mieście, w którym swoje uwagi na temat nadesłanych prac mogli przekazać sędziom reprezentanci strony społecznej.

Konkurs we współpracy z urzędem miasta zorganizował szczeciński oddział SARP. Uczestnicy mieli zaproponować nowe zagospodarowanie placu Orła Białego wraz z pobliskim terenami między pl. Żołnierza Polskiego, ul. Farną, Sołtysią, Wyszyńskiego i Tkacką. Zadaniem architektów było nadanie temu miejscu charakteru wysokiej jakości przestrzeni publicznej oraz zaplanowanie różnych sposobów jej wykorzystania. W odniesieniu do dominującej na części placu funkcji parkingowej (...) zamawiający widzi potrzebę i możliwość ograniczenia lub częściowego zamknięcia placu dla ruchu samochodów, w tym znaczące ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie parkowania w obszarze placu Orła Białego – czytamy w regulaminie.

W jury pod przewodnictwem Jacka Bułata znaleźli się: Jarosław Bondar, Architekt Miasta Szczecina, Ewa Stanecka, Zachodniopomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Anna Nawacka-Górzeńska, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego oraz przedstawiciele szczecińskiego SARP Ireneusz Lech i Michał Bay. Swoje opinie i uwagi o nadesłanych na konkurs pracach mogli zgłosić też reprezentanci mieszkańców.

Ostatecznie pierwszą nagrodę i 30 tys. zł sędziowie przyznali pracowni Orłowski Szymański Architekci. Praca w umiejętny oraz czytelny sposób proponuje podział placu na trzy obszary funkcjonalne: wyłączony z ruchu samochodów plac związany bezpośrednio z fontanną Orła Białego, przestrzeń wystawowo-ekspozycyjną oraz tzw. Park Orła Białego wraz z autorską koncepcję ukształtowania terenu, układem ciągów pieszych i indywidualnie zaprojektowanymi siedziskami – uzasadniali.

Drugą nagrodę i 15 tys. zł otrzymało biuro Archaid Jacek Szewczyk, a trzecią i 10 tys. zł – Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj. W konkursie przyznano też trzy wyróżnienia po 5 tys. zł – dla biura Soda Studio Dobrej Architektury Marek Ostrowski, Michała Rudnickiego z zespołem oraz pracowni Górski Chmielewska Architekci wraz ze studiem 3 małe drzewka Natalii Maćków. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2022 roku.