Zabytek Zadbany

i

Autor: Archiwum Architektury

Zabytek Zadbany

2012-01-16 16:01

5 lutego upływa termin składania zgłoszeń w konkursie skierowanym do właścicieli i użytkowników zabytkowych budynków

Narodowy Instytut Dziedzictwa

i

Autor: Archiwum Architektury

Ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany” promować ma najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, zaś od 2011 roku konkurs prowadzony jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Ocenie Jury podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs obejmuje kategorie:

a. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.b. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).c. adaptacja obiektów zabytkowych.d. kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.e. kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2012 r.

Instytucja realizująca konkurs: Narodowy Instytut Dziedzictwahttp://www.nid.pl/idm,99,zabytek-zadbany-ogolnopolski-konkurs-dla-wlascicieli-zabytkow.html

Sekretariat konkursu: Narodowy Instytut DziedzictwaOddział Terenowy Olsztynul. 1-go Maja 310-117 Olsztyne-mail: ot.olsztyn@nid.pltel. 89 521 26 89; fax. 89 521 26 88

zabytek zadbany

i

Autor: Archiwum Architektury