Zabytek Zadbany

5 lutego upływa termin składania zgłoszeń w konkursie skierowanym do właścicieli i użytkowników zabytkowych budynków

Zabytek Zadbany

Ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany” promować ma najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, zaś od 2011 roku konkurs prowadzony jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.
Ocenie Jury podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury.


Konkurs obejmuje kategorie:

a. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. adaptacja obiektów zabytkowych.
d. kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2012 r.

Instytucja realizująca konkurs: Narodowy Instytut Dziedzictwa
http://www.nid.pl/idm,99,zabytek-zadbany-ogolnopolski-konkurs-dla-wlascicieli-zabytkow.html

Sekretariat konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 1-go Maja 3
10-117 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel. 89 521 26 89; fax. 89 521 26 88