Architektura MuratorKrytyka6 książek na 6 wymieranie: Ekstremalne miasta

6 książek na 6 wymieranie: Ekstremalne miasta

13 z 20 największych na świecie obszarów zurbanizowanych to miasta portowe, wystawione na wzrost poziomu wody i ekstremalne zjawiska pogodowe. To także przestrzenie społecznych i ekonomicznych nierówności, a w konsekwencji klimatycznego apartheidu. Omówienie Extreme Cities Ashleya Dawsona otwiera przegląd sześciu książek na szóste wymieranie (i na lato), Krzysztofa Średzińskiego.  

Rollecoaster Jet Star
Rollercoaster Jet Star po huraganie Sandy, w Seaside Heights, New Jersey USA.
Fot.:

Ziemia doświadczyła 5 wielkich katastrof ekologicznych: wymieranie ordowickie, dewońskie, permskie, triasowe i kredowe. Spowodowane były wydarzeniami niezależnymi od ówczesnych organizmów żywych. Dziś, w dobie antropocenu – okresie dominacji człowieka – jesteśmy świadkami i jednocześnie sprawcami zmian, które coraz bardziej zagrażają bioróżnorodności Ziemi.

Monokultura zastępuje bioróżnorodność. Ludzie i ssaki hodowlane stanowią 96% biomasy wszystkich ssaków, a tylko 30% ptaków żyje na wolności. Dramatycznie spada liczebność płazów, gadów, gatunków morskich i owadów. Karczowane są lasy pod chemiczne uprawy wyjaławiające gleby. Wydobycie paliw kopalnych, produkcja przemysłowa i nadmierna konsumpcja generują emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie wód i lądów. Odkąd gatunki ludzi pojawiły się w okresie wielkich zlodowaceń plejstoceńskich swoje możliwości adaptacyjne opierały na produkcji ciepła. W XXI wieku Arktyka osiąga niemal co roku rekordowo niską stabilność lądolodu w porównaniu z okresem przed rewolucją przemysłową, a metropolie są wyspami ciepła, zagrożonymi podwyższaniem się poziomów oceanów i gwałtownymi zmianami pogodowymi. Globalny proces urbanizacji wciąż przyspiesza. Niektórzy widzą w miastach i zrównoważonej architekturze szansę, inni wypominają metropoliom kumulację negatywnych wpływów na ekosystem.

Szóste masowe wymieranie staje się faktem, a także wyzwaniem, na które musi odpowiedzieć architektura i urbanistyka. Jak budować w czasach kryzysu ekologicznego i mieszkaniowego? Czy architektura może w ogóle znaleźć balans między tymi problemami? Czy budowanie dla rosnącej światowej populacji można połączyć ze zmniejszaniem presji antropogenicznej na obszary naturalne? Jak zaplanować najbliższe 11 lat, zanim według ONZ zmiany klimatu będą napędzać same siebie? Jakie miejsce w tych przygotowaniach powinna zajmować architektura? Jak powinna współgrać z aktywizmem klimatycznym? Czy architekci i architektki oraz inne osoby odpowiedzialne za ład przestrzenny są/będą w stanie odpowiedzieć na migrację, wywoływaną m.in. przez kataklizmy i pustynnienie?

Poniżej omówiona książka jest jedną z sześciu zaplanowanych w przeglądzie lektur, które pomogą odpowiedzieć na te pytania i nawigować w coraz trudniejszej etycznie pozycji architektury. Oczywiście, w trakcie kwerendy do tego cyklu okazało się, że już ktoś wpadł na pomysł zestawienia sześciu książek o szóstym wymieraniu, a nawet był nim Ned Cramer, z magazynu „Architect”, który wymienił takie obowiązkowe lektury, jak This changes everything: Capitalism vs. the Climate Naomi Klein czy The Sixth Extinction: An Unnatural History Elizabeth Kolbert. Postanowiłem więc stworzyć uzupełnienie tej listy o kolejne pozycje, po angielsku i po polsku, których ciągle — na szczęście w nieszczęściu — przybywa.

 

Ashley Dawson, Extreme Cities. The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change, wyd. Verso 2017.

Zalany i zrujnowany przez huragan Sandy rollercoaster z powiewającą amerykańską flagą na wybrzeżu New Jersey to metafora przyszłości „ekstremalnych miast” ― rosnących metropolii, mimo ich szczególnego narażenia na chaos klimatyczny, do którego w znacznej mierze się przyczyniają. 13 z 20 największych obszarów zurbanizowanych to miasta portowe, wystawione na wzrost poziomu wody i ekstremalne zjawiska pogodowe. „Ekstremalne miasta” są także przestrzeniami społecznych i ekonomicznych nierówności, a w konsekwencji klimatycznego apartheidu.

Książka stara się odpowiedzieć na pytanie: jak stratyfikacja rasowa, klasowa i genderowa (widziana również z globalnej perspektywy, jako różnice między państwami/miastami) przekłada się na działania podejmowane wobec nadchodzących zmian? A ponadto: jakie obietnice i zagrożenia stwarzają miasta dla swoich aktualnych i przyszłych mieszkańców? Dawson łączy zatem wrażliwość społeczną z ekologiczną. Zestawia przy tym zróżnicowane perspektywy — m.in. naukową, architektoniczną oraz aktywistyczną. Wypomina naukowcom nadmierną wiarę w pozytywną rolę miast w czasach zmian klimatu i niedostatek badań nad oddziaływaniem miast. Szczegółowo analizuje projekty architektoniczne, problematyzując sformułowanie „zrównoważony rozwój”, które funkcjonuje jako złagodzona wersja doktryny „rośnij lub giń”. Przykładem jest projekt przebudowy nabrzeża Nowego Jorku, w ramach konkursu „The Rebuild by Design” zorganizowanego po przejściu huraganu Sandy. Jego celem było wyłonienie projektu zabezpieczającego miasto przed nawałnicami i wzrostem poziomy oceanu. Konkurs spowodował ożywioną dyskusję, naświetlającą hierarchię dzielnic Nowego Jorku, z Manhattanem — Wall Street i penthouse'ów — na czele. Dawson zwrócił również uwagę na możliwości zaawansowanych metod ochrony terenów nadwodnych, opracowanych w Holandii czy w Danii, z której pochodzi pracownia BIG Bjarke Ingelsa, zwycięzca konkursu „The Rebuild by Design”.

Jednak budowanie fortyfikacji dla centrów finansowych świata nie przyniesie według autora Extreme Cities wystarczających zmian. Należy wsłuchać się w głosy oddolne, aktywistek i aktywistów, od dawna marginalizowane, by poznać całe spektrum wpływu zmian klimatu. W roku 2012, w którym huragan Sandy uderzył w USA, 32 miliony ludzi na całym świecie musiało czasowo lub na stałe wynieść się ze swoich domów, przez ekstremalną pogodę, nie otrzymując jednak takiej medialnej reprezentacji, jak Nowy Jork. Ekstremalne miasta to zatem także opowieść o (nie)widzialności w czasach kryzysu ekologicznego.

Extreme Cities
Ashley Dawson, Extreme Cities. The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change, wyd. Verso 2017.
Fot.: Verso
Standard klimatyczny dla Krakowa Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem „Standard klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. To przystępna i przejrzysta instrukcja dla projektantów, wykonawców i zarządców budynków publicznych w stolicy Małopolski.
Technologia dla biznesu z myślą o zrównoważonym rozwoju Dyson uwielbia wyzwania, które inni boją się podejmować. Rozwiązywanie problemów i odwaga wybiegania w przyszłość są wpisane w DNA marki. Więcej za mniej, jak najwydajniej w możliwie najprostszy sposób, a wszystko to przy racjonalnym gospodarowaniu materiałami i energią – to idee, które przyświecają naszym inżynierom, i cechy, z których słyną nasze produkty.
Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu: biuro z niskim śladem węglowym Czym jest wbudowany ślad węglowy i jak go skutecznie ograniczać. Rozmawiamy z twórcami nowej przestrzeni biurowej firmy Ten Square Games. Był to jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie dokładnie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura.
Konkurs na projekt domu przyjaznego dla klimatu: wyniki Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnęły konkurs na projekt ekologicznego domu jednorodzinnego. Zwyciężyła Zlata Hrabtsevich z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przyznano też nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz 8 wyróżnień!
Największa farma akwaponiczna w Europie powstaje w Czechach W Brnie powstanie największa pionowa farma akwaponiczna w Europie. Będzie mogła wytwarzać ponad 2 tony warzyw dziennie i 320 ton ryb rocznie. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada czeska firma Future Farming.
Warszawa stawia na fotowoltaikę Do końca 2030 roku wszystkie budynki w Warszawie należące do urzędu miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne – zapowiada ratusz. Właśnie uruchamia szeroki program rozwoju fotowoltaiki.