Architektura MuratorKrytykaEkologiczna awangarda i miasta przyszłości

Ekologiczna awangarda i miasta przyszłości

Zrównoważona urbanistyka to w dużej mierze stara, dobra urbanistyka, w której – jak mówi Jan Gehl – to, co dobre dla ludzi, jest też dobre dla środowiska

E#kologiczna awangarda. Lektury M. Stangla

Coraz częściej pojawiają się też awangardowe idee proekologicznych miast, zarówno  odkrywające na nowo tradycyjne metody budownictwa, jak i nawiązujące do osiągnięć biotechnologii, biomimetyki czy nanotechnologii. Przeszło sześćsetstronicowy zbiór takich koncepcji zawiera książka powstała na bazie materiałów konferencji Ecological Urbanism: Alternative and Sustainable Cities of the Future, która odbyła się na Harvardzie w 2009 roku. Jeden z autorów Mitchell Joachim (Archinode) uważa, że zrównoważony rozwój to za mało, że to idea za mało inspirująca i ambitna, i proponuje kilka futurystycznych wizji integracji środowiska zbudowanego z biosferą. W koncepcji Fab Tree House przedstawia ideę domu, który rośnie jako odpowiednio kształtowana roślina; pozostaje żywy, gdy mieszkają w nim ludzie. Tego typu założenia przeniesione do skali miasta zaowocowały przyszłościową wizją dla Nowego Jorku stworzoną przez zespół Terreform One kierowany przez Joachima. Koncepcja Urbaneering Brooklyn 2110 City of the Future zakłada, że wszystkie elementy niezbędne do życia populacja Brooklynu znajdzie na miejscu. Książka zawiera zarówno eseje, często dotyczące wyzwań rozwoju największych miast świata, jak i kilkadziesiąt koncepcyjnych propozycji projektowych.
Michał Stangel

Harvard University Graduate School of Design: Ecological Urbanism, Redakcja: Mohsen Mostafavi, Gareth Doherty, Lars Müller Publishers 2010, str. 656

IN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia Tegoroczna edycja gdańskiego IN OUT FESTIVAL odnosi się do architektury, a towarzyszy mu otwarty międzynarodowy konkurs na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje.
Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy Modernistyczne odkrycia dotyczące relacji pomiędzy przestrzenią, ruchem i ciałem zobaczymy na łódzkiej wystawie Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy.
Polscy konstruktywiści w Paryżu Najważniejsze europejskie muzeum sztuki nowoczesnej - paryskie Centrum Pompidou - pokazuje przedwojenną polską awangardę. Do 14 stycznia można zobaczyć tam niemal wszystkie prace Katarzyny Kobro i dużą część dorobku Władysława Strzemińskiego.
Organizatorzy życia Wystawa Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design pokazuje, w jaki sposób idee słynnej holenderskiej grupy De Stijl kształtowały polską awangardę międzywojnia. Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowało ją w ramach tegorocznych obchodów stulecia awangardy w Polsce.
Prampolini kontra polska awangarda Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to okazja, by zobaczyć prace znanego włoskiego futurysty, dodatkowo po raz pierwszy zestawione z dziełami artystów polskiej awangardy, którzy podobnie jak on tworzyli nowatorskie projekty scenograficzne i teatralne.
Awangarda jutra? Młodzi projektanci we wrocławskim Muzeum Architektury Jak zmienia się polska architektura, jakie czynniki wpływają na kierunek tych zmian, które pracownie architektoniczne są przyszłą awangardą? Wystawę, która próbuje dać odpowiedź na te pytania oglądać można we wrocławskim Muzeum Architektury do 23 września