Architektura MuratorKrytykaMarcin Furtak, Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936-1939. Architektura i urbanistyka

Marcin Furtak, Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936-1939. Architektura i urbanistyka

W książce opisano, jak krok po kroku realizowana była myśl o budowie zakładów przemysłowych, ważnych dla obronności kraju, istotnych też dla unowocześnienia polskiej gospodarki. Szczególnie interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób projekty te wykorzystane były po wojnie i czy wpływały na tworzenie się obrazu nowych i istniejących miast – recenzja Sławomira Gzella.

Centralny Okręg Przemysłowy
MARCIN FURTAK, CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COP) 1936-1939. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, KSIĘŻY MŁYN 2014

Tak się w moim zawodowym życiu złożyło, że w ostatnich latach więcej piszę i czytam niż projektuję, ale taka jest kolej rzeczy, gdy serio traktuje się tzw. karierę akademicką. Stąd znam dziesiątki książek pisanych, aby uzyskać wyższy stopień naukowy. Jedną z nich chcę polecić. Marcin Furtak kilka lat temu obronił pracę doktorską pod kierunkiem Aleksandra Böhma (byłem jej recenzentem), pracował potem jeszcze kilka lat i w rezultacie ukazała się imponująca książka o COP-ie. Jest starannie opracowana, sporo w niej planów i archiwalnych zdjęć. Opisano, jak krok po kroku realizowana była myśl o budowie zakładów przemysłowych, ważnych dla obronności kraju, istotnych też dla unowocześnienia polskiej gospodarki.

 

Szczególnie interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób projekty z lat 1936-1939 wykorzystane były po wojnie i czy wpływały na tworzenie się obrazu nowych i istniejących miast. Z przykładu COP-u można wywnioskować, że bez inwestora dbającego o interes społeczny, gospodarka przestrzenna w mieście zawsze będzie ułomna. To jedna z ważniejszych konkluzji lektury. I choćby dlatego, aby dzięki niej zyskiwać argumenty w dyskusjach o miastach dzisiejszych, warto książkę przeczytać. A raczej przestudiować, bo nie jest to pozycja do czytania w nudnawe popołudnia. Autor tworzy sugestywny obraz sukcesu organizacyjnego i przestrzennego. Utwierdza nas, że w ramach przedstawianej akcji budowlanej mógł rodzić się duch miejsca – i to nie tylko dzięki propagandowym zabiegom rządu, ale też za sprawą rzeczywistych dokonań w dziedzinie urbanistyki i architektury.

Biblioteka SGH – pierwsza tak nowoczesna biblioteka w Polsce Warszawska biblioteka SGH była pierwszym gmachem bibliotecznym zbudowanym w tej skali w Polsce po 1918 roku, wyrazem nowoczesnego myślenia o zbiorach.
Zvi Hecker - retrospektywa Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa w Muzeum Architektury prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.
Powszechny Dom Towarowy w Lublinie do wyburzenia? W ostatnich latach w Lublinie zburzono kilka budynków zaprojektowanych przez znakomitego lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego. Teraz otwarto drogę do likwidacji kolejnego z nich, zbudowanego w 1964 Powszechnego Domu Towarowego. Na miejscu reprezentującego powojenny modernizm obiektu ma powstać galeria handlowa. Zdaniem planistów lokalizacja obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000 m2 w miejscu modernistycznego budynku jest działaniem zmierzającym do rewitalizacji Śródmieścia i ma zapobiegać postępującemu zjawisku "wymierania" centrum miasta - pisze Tomasz Smutek.
Mówi Nowoczesność: Louis Kahn [FILM] Kolejny film z serii Mówi Nowoczesność dotyczy Louisa Kahna, architekta reprezentatywnego dla ruchu nowoczesnego, lecz mocno zakorzenionego w tradycji starożytnej architektury. Prezentowany dokument pozwala zapoznać się fundamentami myśli architekta - pisze Adam Przywara, dyrektor artystyczny Beton Film Festival.
Bauhaus i nowoczesna architektura: rekonstrukcja domów Waltera Gropiusa i László Moholy-Nagy'a w Dessau Zakończyła się konserwacja i rekonstrukcja jednego z najbardziej reprezentatywnych założeń nowoczesnej architektury. Zaprojektowane przez Waltera Gropiusa domy profesorów Bauhausu w Dessau zostały odbudowane zgodnie z koncepcją "nieostrej rekonstrukcji", zaproponowaną przez berlińską pracownię architektoniczną Bruno Fioretti Marquez Architekten
Modulor Le Corbusiera - system wymiarowania w architekturze nowoczesnej W ostatnich latach w języku polskim ukazują się teksty kluczowe dla architektury modernistycznej. Jedną z napisanych po polsku, choć od lat niewznowionych pozycji na liście lektur dotyczących nowoczesnej architektury jest tekst Jerzego Sołtana „Modulor. System wymiarowania. Le Corbusier”. Broszurę opisującą proporcje nowoczesności przypomina Jakub Wacławek