Architektura MuratorKrytykaPaul L. Knox, Heike Mayer, Small Town Sustainability. Economic, social, and environmental innovation, Birkhäuser 2009

Paul L. Knox, Heike Mayer, Small Town Sustainability. Economic, social, and environmental innovation, Birkhäuser 2009

Publikacja uprzytamnia nam, że problemy, które zaczęły pojawiać się w dużych miastach, występują także i w małych, a czasem, gdy dotyczą na przykład zagrożenia środowiska naturalnego, są tam nawet poważniejsze – recenzja Tadeusza Baruckiego

Small Town Sustainability
Paul L. Knox, Heike Mayer, Small Town Sustainability. Economic, social, and environmental innovation, Birkhäuser 2009

Na kongresie Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) w Chicago w roku 1993 pojawiło się po raz pierwszy w stosunku do rozwoju miast słowo sustainability, wywołując wśród nieangielskojęzycznych uczestników spotkania żywą dyskusję nad jego właściwą interpretacją w rodzimych językach. W Polsce po pewnym czasie przyjęło się – może nie w pełni adekwatne – określenie „zrównoważony rozwój”, w którym swą rolę odgrywają czynniki takie jak ekonomia, ekologia, polityka i – trzeba to dodać, jeśli myślimy o architekturze – kultura.

Istotą w tym działaniu jest troska o przyszłość, a ciekawostką etymologiczną będzie może to, że słowo sustainability wywodzi się z dziedziny, jaką jest gospodarka leśna (wedle jej zasad wyrąb lasu ograniczano do takiego rozmiaru, by mógł się on odrodzić w przyszłości). Pojęcie to w latach 80. XX wieku przyswoiła sobie ekologia, a dekadę później również urbanistyka. Książka Small Town Sustainability uprzytamnia nam, że problemy, które zaczęły pojawiać się w dużych miastach i stały się w nich powodem do alarmu, występują także i w małych ośrodkach, a w niektórych wypadkach, gdy dotyczą na przykład zagrożenia środowiska naturalnego, są nawet poważniejsze.

Standard klimatyczny dla Krakowa Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem „Standard klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. To przystępna i przejrzysta instrukcja dla projektantów, wykonawców i zarządców budynków publicznych w stolicy Małopolski.
Technologia dla biznesu z myślą o zrównoważonym rozwoju Dyson uwielbia wyzwania, które inni boją się podejmować. Rozwiązywanie problemów i odwaga wybiegania w przyszłość są wpisane w DNA marki. Więcej za mniej, jak najwydajniej w możliwie najprostszy sposób, a wszystko to przy racjonalnym gospodarowaniu materiałami i energią – to idee, które przyświecają naszym inżynierom, i cechy, z których słyną nasze produkty.
Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu: biuro z niskim śladem węglowym Czym jest wbudowany ślad węglowy i jak go skutecznie ograniczać. Rozmawiamy z twórcami nowej przestrzeni biurowej firmy Ten Square Games. Był to jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie dokładnie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura.
Konkurs na projekt domu przyjaznego dla klimatu: wyniki Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnęły konkurs na projekt ekologicznego domu jednorodzinnego. Zwyciężyła Zlata Hrabtsevich z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przyznano też nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz 8 wyróżnień!
Największa farma akwaponiczna w Europie powstaje w Czechach W Brnie powstanie największa pionowa farma akwaponiczna w Europie. Będzie mogła wytwarzać ponad 2 tony warzyw dziennie i 320 ton ryb rocznie. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada czeska firma Future Farming.
Warszawa stawia na fotowoltaikę Do końca 2030 roku wszystkie budynki w Warszawie należące do urzędu miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne – zapowiada ratusz. Właśnie uruchamia szeroki program rozwoju fotowoltaiki.