Architektura MuratorKrytykaWielofunkcyjne hybrydy

Wielofunkcyjne hybrydy

Dwujęzyczna, hiszpańsko-angielska pozycja, przewodnik analityczny po przykładach współczesnych budynków wielofunkcyjnych może być jednocześnie traktowany jako podręcznik do zajęć z projektowania.

This is hybrid

Zarówno architektonicznego jak urbanistycznego, gdyż autorzy interesują się także – a może przede wszystkim – relacją między budynkiem, a jego kontekstem. Stosując kryterium tej relacji, tytułowy hybrid przeciwstawiony został typowi nazwanemu social condenser (pozostawmy te pojęcia w angielskim brzmieniu). Zestawienie daje przegląd ponad dwudziestu budynków z początku XXI wieku.

Są tu obiekty zrealizowane i projekty koncepcyjne z zachodniej Europy, Chin, Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych. Najliczniej reprezentowana jest pracownia Rema Koolhaasa – OMA. Wiele opublikowanych budynków stanowi symptomatyczny znak czasu z epoki przed bankructwem Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Skala zamierzeń, rozmach i charakterystyczne dążenie do bycia „ikoną” dziś wydają się nie na miejscu, w złym tonie. Książka zawiera także część historyczną. Jako pierwowzór budynku wielofunkcyjnego został w niej przywołany gmach Rockefeller Center w Nowym Jorku, dalej opisana jest również Jednostka Marsylska Le Corbusiera. Ilustracje ciekawe, co ważne rzuty i przekroje w opisanych skalach. Dużo zdjęć lotniczych, map satelitarnych, fotografii i wizualizacji. Przyjemność dla umysłu i oka.

Polecają Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

A+T Research Group, przedmowa Steven Holl
This is hybrid. An analysis of mixed-use buildings by A+T
A+T Architecture Publishers, Vitoria-Gasteiz 2011

cena 19 euro